Project information

Lektiny a jejich úloha v interakci patogen/hostitel a buněčném rozpoznávání

Investor logo
Project Identification
GA18-18964S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Sacharidy patří k nenahraditelným součástem živých organismů, a kromě jejich klasické role jako strukturních molekul či působení v metabolických procesech hrají klíčovou roli v mnoha fyziologických i patofyziologických
procesech, jako je signalizace, diferenciace, buněčná komunikace či kancerogeneze. Glykosylací také
využívají patogenní organismy, které specificky rozpoznávají sacharidy na povrchu hostitelských buněk a následně jich využívají k uchycení (adhezi) jako prvního kroku zahájení infekčního onemocnění. Detailní porozumění principům interakce mezi lektiny z patogenních organismů a sacharidy je možné využít pro návrhy antiadhezivních látek, Projekt si klade za cíl strukturně a funkčně charakterizovat vybrané lektiny z lidských patogenů a navrhnout jejich specifické inhibitory. Studované lektiny budou dále využity pro vypracování metod studia specifické glykosylace buněk, jež může být použito pro bioanalytické účely.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info