Informace o projektu
Lektiny a jejich úloha v interakci patogen/hostitel a buněčném rozpoznávání

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-18964S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Sacharidy patří k nenahraditelným součástem živých organismů, a kromě jejich klasické role jako strukturních molekul či působení v metabolických procesech hrají klíčovou roli v mnoha fyziologických i patofyziologických
procesech, jako je signalizace, diferenciace, buněčná komunikace či kancerogeneze. Glykosylací také
využívají patogenní organismy, které specificky rozpoznávají sacharidy na povrchu hostitelských buněk a následně jich využívají k uchycení (adhezi) jako prvního kroku zahájení infekčního onemocnění. Detailní porozumění principům interakce mezi lektiny z patogenních organismů a sacharidy je možné využít pro návrhy antiadhezivních látek, Projekt si klade za cíl strukturně a funkčně charakterizovat vybrané lektiny z lidských patogenů a navrhnout jejich specifické inhibitory. Studované lektiny budou dále využity pro vypracování metod studia specifické glykosylace buněk, jež může být použito pro bioanalytické účely.

Publikace

Počet publikací: 25


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info