Project information

Komplexní skríningový diagnostický systém GIS

Investor logo
Project Identification
TL01000494
Project Period
6/2018 - 5/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Janáček Academy of Music and Dramatic Arts in Brno

Cílem je vytvořit nový psychometricky ověřený standardizovaný online psychodiagnostický systém, který pomůže pedagogům identifikovat nadané žáky. Bude složený ze 4 subtestů: logické usuzování, prostorové schopnosti, rychlost zpracování, socioemoční deficity. Aplikace se záměrně nebude orientovat pouze na kognitivní schopnosti, ale i na mimointelektové dovednosti. Deficity v těchto oblastech totiž mohou intelektový potenciál některých velmi nadaných dětí zcela maskovat.Aplikace detailně zmapuje celkový profil schopností testovaných žáků, jejich silné a slabé stránky tak, aby na zjištěné závěry mohly hned navázat cílené rozvojové i intervenční programy. Očekáváme, že používáním diagnostického sytému ve školách dojde každý rok ke značnému navýšení identifikovaných nadaných žáků 1.-5. tříd.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info