Informace o projektu
Komplexní skríningový diagnostický systém GIS

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL01000494
Období řešení
6/2018 - 5/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
Identifikace nadaných žáků; počítačová diagnostika profilu schopností; diagnostika s herními prvky; kognitivní schopnosti; C-H-C teorie inteligence; socioemoční dovednosti; teorie odpovědi na položku; adaptivní testování; umělecká tvorba
Spolupracující organizace
Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Cílem je vytvořit nový psychometricky ověřený standardizovaný online psychodiagnostický systém, který pomůže pedagogům identifikovat nadané žáky. Bude složený ze 4 subtestů: logické usuzování, prostorové schopnosti, rychlost zpracování, socioemoční deficity. Aplikace se záměrně nebude orientovat pouze na kognitivní schopnosti, ale i na mimointelektové dovednosti. Deficity v těchto oblastech totiž mohou intelektový potenciál některých velmi nadaných dětí zcela maskovat.Aplikace detailně zmapuje celkový profil schopností testovaných žáků, jejich silné a slabé stránky tak, aby na zjištěné závěry mohly hned navázat cílené rozvojové i intervenční programy. Očekáváme, že používáním diagnostického sytému ve školách dojde každý rok ke značnému navýšení identifikovaných nadaných žáků 1.-5. tříd.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info