Project information

A mouse genetic model to study the control of interferon and inflammation

Investor logo
Project Identification
GA19-16963S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Virově specifické nukleové kyseliny jsou u obratlovců detekovány anti-virovými senzory nespecifické imunity, které aktivují expresi interferonu. RNA helikáza Mda5 je jedním ze senzorů detekující virovou dsRNA v cytoplazmě buněk. Nicméně v hostitelské buňce jsou běžně přítomné dlouhé dsRNA na mRNA v 3’UTRs oblasti; hostitelská dsRNA je editována ADAR enzymy, které brání aberantní aktivaci Mda5. Myš nesoucí mutaci Adar1 produktuje vysokou hladinu interferonu, vykazuje vysokou míru buněčné smrti a umírá během embronálního vývoje. Dvojitému mutantu Adar1;Mavs chybí MAVS adaptér, který je důležitý pro Mda5 signalizaci. Taková myš přežívá embryonální vývoj, ale umíra jako mládě. Z toho usuzujeme existenci další aberatní signální dráhy pro některý ze senzorů nespecifické imunity. V projektu určíme typ aberatní exprese interferonem stimulovaných genů a prozánětlivých cytokinů v orgánech Adar1;Mavs myší. Dosáhneme plné záchrany Adar1 mutantu křížením s dalšími mutacemi, které tuto signalizaci blokují. Také budeme studovat další mutace ADAR1, vedoucí k defektívní supresi immunitní odpovědi.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info