Informace o projektu

A mouse genetic model to study the control of interferon and inflammation

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-16963S
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Virově specifické nukleové kyseliny jsou u obratlovců detekovány anti-virovými senzory nespecifické imunity, které aktivují expresi interferonu. RNA helikáza Mda5 je jedním ze senzorů detekující virovou dsRNA v cytoplazmě buněk. Nicméně v hostitelské buňce jsou běžně přítomné dlouhé dsRNA na mRNA v 3’UTRs oblasti; hostitelská dsRNA je editována ADAR enzymy, které brání aberantní aktivaci Mda5. Myš nesoucí mutaci Adar1 produktuje vysokou hladinu interferonu, vykazuje vysokou míru buněčné smrti a umírá během embronálního vývoje. Dvojitému mutantu Adar1;Mavs chybí MAVS adaptér, který je důležitý pro Mda5 signalizaci. Taková myš přežívá embryonální vývoj, ale umíra jako mládě. Z toho usuzujeme existenci další aberatní signální dráhy pro některý ze senzorů nespecifické imunity. V projektu určíme typ aberatní exprese interferonem stimulovaných genů a prozánětlivých cytokinů v orgánech Adar1;Mavs myší. Dosáhneme plné záchrany Adar1 mutantu křížením s dalšími mutacemi, které tuto signalizaci blokují. Také budeme studovat další mutace ADAR1, vedoucí k defektívní supresi immunitní odpovědi.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info