Project information

Rodičovství za mřížemi

Investor logo
Project Identification
TL03000199
Project Period
5/2020 - 5/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Prison Fellowship

Cílem je zlepšení prospívání (blaha) dětí, o jejichž utrpení a obtížích se jen málo ví a téměř vůbec nemluví. Jde o děti rodičů odsouzených k výkonu trestu. Cílem projektu je vytvořit metodiky a didaktické pomůcky, které 1) přispějí k udržení a rozvoji vztahu mezi rodiči ve vězení a jejich dětmi a 2) pomohou sociálním pracovníkům poskytovat těmto dětem vhodnou péči.

Projekt prozkoumá, jak odchod rodiče do vězení ovlivní život a prospívání dítěte. Poskytne přehled o potřebách dětí a nových rizicích v jejich životě, využitelný především pro pracovníky OSPOD a dobrovolníky pracující s dětmi a odsouzenými rodiči. Výstup nazvaný „I nadále rodičem“ ukáže postupy k udržení rodičovství za mřížemi. Výzkumný design ukotvený v capability přístupu přispěje k porozumění a rozvoji blaha těchto dětí.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info