Project information
Rodičovství za mřížemi

Investor logo
Project Identification
TL03000199
Project Period
5/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Prison Fellowship

Cílem je zlepšení prospívání (blaha) dětí, o jejichž utrpení a obtížích se jen málo ví a téměř vůbec nemluví. Jde o děti rodičů odsouzených k výkonu trestu. Cílem projektu je vytvořit metodiky a didaktické pomůcky, které 1) přispějí k udržení a rozvoji vztahu mezi rodiči ve vězení a jejich dětmi a 2) pomohou sociálním pracovníkům poskytovat těmto dětem vhodnou péči.

Projekt prozkoumá, jak odchod rodiče do vězení ovlivní život a prospívání dítěte. Poskytne přehled o potřebách dětí a nových rizicích v jejich životě, využitelný především pro pracovníky OSPOD a dobrovolníky pracující s dětmi a odsouzenými rodiči. Výstup nazvaný „I nadále rodičem“ ukáže postupy k udržení rodičovství za mřížemi. Výzkumný design ukotvený v capability přístupu přispěje k porozumění a rozvoji blaha těchto dětí.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

Total number of publications: 49


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info