Informace o projektu

Informace o projektu
Zhodnocení vlivu povrchových podmínek na jeskynní prostředí

Kód projektu
TJ04000064
Období řešení
7/2020 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Krasová krajina je výsledkem dosavadního kulturního vývoje, který v mnoha ohledech narušil přírodní procesy, které formovaly unikátní krasové fenomény. Pro potřeby vhodného nastavení režimu ochrany prostředí je nezbytné posouzení různých vlivů na celém krasovém profilu od povrchu až do jeskyně. Na příkladu severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně budou studovány hlavní vlivy na jeskynní prostředí tak, aby bylo možné zhodnotit míru jejich vlivu a doporučit vhodná opatření pro ochranu prostředí.
S ohledem na charakter krajiny budou vytipována vzorkovací místa na povrchu a v jeskyni. Na povrchu budou jednorázově popsány podmínky (vegetace, půda), zatímco v jeskyni proběhne systematický monitoring mikroklimatu a jeskynní vody zahrnující více než jeden hydrologický rok.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info