Project information
Ruská literatura v českém prostředí (2019-2020)

Project Identification
MUNI/A/1583/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je zmapování české reflexe ruské literatury v posledních dvou letech. Navrhovatel se analýzou reflexe ruské literatury v českém prostředí zabýval v rámci projektu MUNI/M/0921/2015 Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe. Projekt tak navazuje na dosavadní zpracování tématu zachycující stav do roku 2018. Doplněna o aktuální údaje bude statistika vydaných knižních překladů z ruské literatury za posledních 10 let; tedy kolik knih z ruštiny (či přesněji z ruské literatury) bylo přeloženo a vydáno. Dále bude ověřeno, zda dosavadní hlavní tendence při recepci ruské literatury platí, případně jak se proměňují. Pozornost bude věnována skutečnosti, zda jsou česká vydání knih ruských autorů recenzována, jak je českému čtenáři ruská literatura prezentována (v časopisech, novinách, internetových recenzích) a co se o ní může dozvědět. Metodologicky i tematicky projekt navazuje na bohatou českou tradici zkoumání recepce ruské literatury u nás či na výzkum rusko-českých vztahů (práce M. Zahrádky, M. Hraly, D. Kšicové, I. Pospíšila a dalších), které se však věnují starším obdobím. Naopak na Slovensku je zpracována i současná reflexe ruské literatury (Mattová, L., Lorková, Z., Haburová, A.). V rámci tohoto ročního menšího projektu bude dosavadní výzkum navrhovatele doplněn o podrobné údaje za poslední dva roky (2019-2020). Výstupem bude článek v ruském či anglickém jazyce určený pro některý z ruských odborných periodik.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info