Informace o projektu

Informace o projektu
Ruská literatura v českém prostředí (2019-2020)

Kód projektu
MUNI/A/1583/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je zmapování české reflexe ruské literatury v posledních dvou letech. Navrhovatel se analýzou reflexe ruské literatury v českém prostředí zabýval v rámci projektu MUNI/M/0921/2015 Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe. Projekt tak navazuje na dosavadní zpracování tématu zachycující stav do roku 2018. Doplněna o aktuální údaje bude statistika vydaných knižních překladů z ruské literatury za posledních 10 let; tedy kolik knih z ruštiny (či přesněji z ruské literatury) bylo přeloženo a vydáno. Dále bude ověřeno, zda dosavadní hlavní tendence při recepci ruské literatury platí, případně jak se proměňují. Pozornost bude věnována skutečnosti, zda jsou česká vydání knih ruských autorů recenzována, jak je českému čtenáři ruská literatura prezentována (v časopisech, novinách, internetových recenzích) a co se o ní může dozvědět. Metodologicky i tematicky projekt navazuje na bohatou českou tradici zkoumání recepce ruské literatury u nás či na výzkum rusko-českých vztahů (práce M. Zahrádky, M. Hraly, D. Kšicové, I. Pospíšila a dalších), které se však věnují starším obdobím. Naopak na Slovensku je zpracována i současná reflexe ruské literatury (Mattová, L., Lorková, Z., Haburová, A.). V rámci tohoto ročního menšího projektu bude dosavadní výzkum navrhovatele doplněn o podrobné údaje za poslední dva roky (2019-2020). Výstupem bude článek v ruském či anglickém jazyce určený pro některý z ruských odborných periodik.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info