Informace o projektu
Metodologické a prezentační dovednosti kandidátů Ph.D. zaměřujících se na výzkum vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Procesy směřující k inkluzivnímu vzdělávání, které probíhají na úrovni mezinárodní, národní, školní, třídní a individuální se snaží ve svých výzkumech reflektovat a interpretovat studenti DSP speciální pedagogika a čím dál častěji i studenti příbuzných DSP. Širokou škálu pohledů na tuto problematiku představí na konferenci „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2021“ více jak dvě desítky doktorandů DSP. Základní otázky, které si pro rok 2021 klademe: Které výzkumné strategie se v kontextu inkluzivního a speciálního vzdělávání jeví jako nejvhodnější? Které kvalitativní výzkumné strategie se využívají nejčastěji? Jakým způsobem jsou výsledky výzkumných šetření interpretovány a aplikovány ve speciálně pedagogické praxi? Stejně jako v loňském roce bude zejména pro studenty nižších ročníků představen žánr přehledových studií v rámci studijního programu DSP speciální pedagogika, který je úvodním metodologickým krokem pro rozpracování vlastních výzkumných strategií. Cílem pro rok 2021 bude zorganizovat intenzivní metodologické školení, kde budou představeny různé metodologické postupy, které je možné využít ve speciálně pedagogickém výzkumu a ve výzkumu jedinců s poruchami autistického spektra. Školení i konference proběhne v případě nepříznivé epidemiologické situace online.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info