Project information
Vývoj nových fluorescenčních značek pro elektroforetické analýzy glykoproteinů asociovaných s rakovinou prsu (22-00236S)

Investor logo
Project Identification
GA22-00236S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy
Cooperating Organization
Institute of Analytical Chemistry of the ASCR, v. v. i.

Navrhovaný projekt se zabývá designem a syntézou nových fluorescenčních značek poskytujících rychlou kinetiku značení, vysoký kvantový výtěžek fluorescence a významně zvýšenou citlivost detekce hmotnostní spektrometrií. Budou syntetizovány tři typy fluoroforů na
bázi derivátů kumarinu a BODIPY nebo pyrroloindolizinového skeletu, které budou
charakterizovány analytickými metodami a využity pro značení oligosacharidů před jejich analýzou pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční a hmotnostně-spektrometrickou
detekcí. Použitelnost nově vyvinutého značení bude prokázána profilováním glykoproteinů spojených s rakovinou prsu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info