Informace o projektu
Vývoj nových fluorescenčních značek pro elektroforetické analýzy glykoproteinů asociovaných s rakovinou prsu (22-00236S)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-00236S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta
Spolupracující organizace
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Navrhovaný projekt se zabývá designem a syntézou nových fluorescenčních značek poskytujících rychlou kinetiku značení, vysoký kvantový výtěžek fluorescence a významně zvýšenou citlivost detekce hmotnostní spektrometrií. Budou syntetizovány tři typy fluoroforů na
bázi derivátů kumarinu a BODIPY nebo pyrroloindolizinového skeletu, které budou
charakterizovány analytickými metodami a využity pro značení oligosacharidů před jejich analýzou pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční a hmotnostně-spektrometrickou
detekcí. Použitelnost nově vyvinutého značení bude prokázána profilováním glykoproteinů spojených s rakovinou prsu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info