Project information
Basic and applied research and development of chemical and physicochemical analytical methods for the study of nature and advanced technology (FYZCHEMAN)

Project Identification
MUNI/A/1298/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt FYZCHEMAN je zaměřen na výzkum a vývoj analytických metod pro studium biologických, geologických a syntetických materiálů. Výzkum a vývoj bude realizován studenty doktorského, magisterského a bakalářského studia, přičemž se uplatní hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu (ICP-MS), laserová ablace (LA-ICP-MS), spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), atomová emisní spektrometrie (ICP-OES), rentgenová fluorescenční spektrometrie (ED-XRF), hmotnostní spektrometrie s různými ionizačními technikami (MALDI-ToF-MS a další), hmotnostní spektrometrie s Knudsenovou celou a spektroskopie jaderné magnetické rezonance (NMR). Metody budou používány pro zobrazování prostorové distribuce analytů v biologických tkáních, horninách a minerálech, jako podpora vývoje protinádorových léčiv a nových pokročilých materiálů a při studiu fázových rovnováh slitin a nanomateriálů. Pro predikci vlastnosti kovů a slitin bude používáno matematické modelování.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info