Project information

Právo proti domácímu násilí (Právo proti domácímu násilí)

Project Identification
FRVS/363/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je zavedení velmi aktuálního předmětu "Právo proti domácímu násilí" do výuky v magisterském studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.


Předmět rozvíjí schopnosti a dovednosti studentů potřebné k řešení kolizních situací v oblasti domácího násilí. Proto bude využíváno odborníků z praxe, případových studií a modelových situací. Prostředky na odměnu pro odborníka z praxe budou čerpány z tohoto projektu, případně ze zdrojů Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Interaktivní a interdisciplinární forma výuky vytvoří studentům předpoklady pro vytvoření žádaného profesního profilu. Studium zahraničních pramenů v originálech rozšíří studentům odbornou jazykovou vybavenost a přispěje k rozšíření možností uplatnění v rámci EU.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info