Informace o projektu

Informace o projektu
Právo proti domácímu násilí (Právo proti domácímu násilí)

Kód projektu
FRVS/363/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zavedení velmi aktuálního předmětu "Právo proti domácímu násilí" do výuky v magisterském studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.


Předmět rozvíjí schopnosti a dovednosti studentů potřebné k řešení kolizních situací v oblasti domácího násilí. Proto bude využíváno odborníků z praxe, případových studií a modelových situací. Prostředky na odměnu pro odborníka z praxe budou čerpány z tohoto projektu, případně ze zdrojů Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Interaktivní a interdisciplinární forma výuky vytvoří studentům předpoklady pro vytvoření žádaného profesního profilu. Studium zahraničních pramenů v originálech rozšíří studentům odbornou jazykovou vybavenost a přispěje k rozšíření možností uplatnění v rámci EU.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info