Project information

Project information
Nehydrolytické sol-gelové reakce pro přípravu křemičitanů a fosforečnanů s řízenou porozitou a funkčními skupinami na povrchu (NHSGKNOX)

Project Identification
LH11028
Project Period
3/2011 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Tento projekt má za cíl rozšířit syntetické metody anorganické materiálové chemie vypracováním nových nehydrolytických sol-gelových příprav křemičitanů, fosforečnanů, fosfonátů a anorganicko-organických hybridních materiálů s velkým povrchem. Vyvineme mnohostranný soubor nehydrolytických kondenzačních reakcí založený na eliminacích esterů kyseliny octové, acetamidů a alkylaminů. Tyto reakce budou využity k přípravě gelů s definovaným chemickým složením, řízenou porozitou a reaktivními funkčními skupinami a kovovými centry na povrchu.
Naše syntetická strategie bude spočívat ve využití ireverzibilního heterofunkčního kondenzačního kroku. Všechny syntetické reakce budou prováděny za přísně bezvodých podmínek a povedou ke gelům se zbytkovými reaktivními skupinami na povrchu. Tyto skupiny budou v následujících krocích chemicky modifikovány. Budou použity k zakotvení dalších jiných kovů, chromoforů nebo reaktivních center na povrchu gelu. Zároveň budou sloužit jako přípojné body pro dodatečné zesíťování gelu pomocí bifunkčních spojovacích molekul (linkerů) ke zvýšení kondenzačního stupně a ovlivnění porozity. Naše očekávané produkty mohou najít aplikace jako heterogenní katalyzátory, adsorbenty, iontové vodiče, optické a elektronické materiály a pokročilé hybridní keramické materiály.
Předkládaný projekt bude řešen v rámci existující spolupráce mezi výzkumnými skupinami na Masarykově univerzitě (MU) a na University of Tennessee (UT). Obě skupiny mají komplementární zkušenosti a znalosti v organokovové chemii, syntéze alkoxidů a amidů kovů a nehydrolytických sol-gelových reakcích prováděných za přísně bezvodých podmínek. Dále mají obě skupiny bohaté zkušenosti s použitím různých analytických metod a jsou také vybaveny přístroji a pokročilými zařízeními pro charakterizaci molekulárních prekurzorů a pevných produktů.

Publications

Total number of publications: 29


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info