Informace o projektu
Nehydrolytické sol-gelové reakce pro přípravu křemičitanů a fosforečnanů s řízenou porozitou a funkčními skupinami na povrchu (NHSGKNOX)

Kód projektu
LH11028
Období řešení
3/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Tento projekt má za cíl rozšířit syntetické metody anorganické materiálové chemie vypracováním nových nehydrolytických sol-gelových příprav křemičitanů, fosforečnanů, fosfonátů a anorganicko-organických hybridních materiálů s velkým povrchem. Vyvineme mnohostranný soubor nehydrolytických kondenzačních reakcí založený na eliminacích esterů kyseliny octové, acetamidů a alkylaminů. Tyto reakce budou využity k přípravě gelů s definovaným chemickým složením, řízenou porozitou a reaktivními funkčními skupinami a kovovými centry na povrchu.
Naše syntetická strategie bude spočívat ve využití ireverzibilního heterofunkčního kondenzačního kroku. Všechny syntetické reakce budou prováděny za přísně bezvodých podmínek a povedou ke gelům se zbytkovými reaktivními skupinami na povrchu. Tyto skupiny budou v následujících krocích chemicky modifikovány. Budou použity k zakotvení dalších jiných kovů, chromoforů nebo reaktivních center na povrchu gelu. Zároveň budou sloužit jako přípojné body pro dodatečné zesíťování gelu pomocí bifunkčních spojovacích molekul (linkerů) ke zvýšení kondenzačního stupně a ovlivnění porozity. Naše očekávané produkty mohou najít aplikace jako heterogenní katalyzátory, adsorbenty, iontové vodiče, optické a elektronické materiály a pokročilé hybridní keramické materiály.
Předkládaný projekt bude řešen v rámci existující spolupráce mezi výzkumnými skupinami na Masarykově univerzitě (MU) a na University of Tennessee (UT). Obě skupiny mají komplementární zkušenosti a znalosti v organokovové chemii, syntéze alkoxidů a amidů kovů a nehydrolytických sol-gelových reakcích prováděných za přísně bezvodých podmínek. Dále mají obě skupiny bohaté zkušenosti s použitím různých analytických metod a jsou také vybaveny přístroji a pokročilými zařízeními pro charakterizaci molekulárních prekurzorů a pevných produktů.

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info