Project information

Multifunkční nanokompozitní polymerní tenké vrstvy s řízenými povrchovými a mechanickými vlastnostmi připravené v RF prachovém plazmatu

Investor logo
Project Identification
GA19-15240S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Czech Meteorological Institute

Podstatou navrhovaného projektu je vyvinout multifunkční nanostrukturované polymeru-podobné vrstvy s využitím práškového plazmatu v nízkotlakých vysokofrekvenčních výbojích. Předmětem studia bude nalezení optimálních depozičních podmínek pro růst vrstev. Je plánovaná komplexní diagnostika práškového plazmatu umožňující popis a pochopení procesů probíhajících se během depozice. Připravené vrstvy budou rozsáhle charakterizovány jak z hlediska jejich struktury (XPS, SIMS, RBS, ERDA, HRTEM, SEM atd.) tak i z hlediska jejich vlastností (např. ellipsometrie, spektrofotometrie, mikro - a nanovtiskové testy). Termální stabilita vrstev bude studována metodou termální desorpční spektroskopie. Metoda mapování mechanických vlastností pomocí AFM bude použita pro studium zabudovávání prachových částic do amorfní polymerní matrice.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info