Informace o projektu

Informace o projektu
Multifunkční nanokompozitní polymerní tenké vrstvy s řízenými povrchovými a mechanickými vlastnostmi připravené v RF prachovém plazmatu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-15240S
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Český metrologický institut

Podstatou navrhovaného projektu je vyvinout multifunkční nanostrukturované polymeru-podobné vrstvy s využitím práškového plazmatu v nízkotlakých vysokofrekvenčních výbojích. Předmětem studia bude nalezení optimálních depozičních podmínek pro růst vrstev. Je plánovaná komplexní diagnostika práškového plazmatu umožňující popis a pochopení procesů probíhajících se během depozice. Připravené vrstvy budou rozsáhle charakterizovány jak z hlediska jejich struktury (XPS, SIMS, RBS, ERDA, HRTEM, SEM atd.) tak i z hlediska jejich vlastností (např. ellipsometrie, spektrofotometrie, mikro - a nanovtiskové testy). Termální stabilita vrstev bude studována metodou termální desorpční spektroskopie. Metoda mapování mechanických vlastností pomocí AFM bude použita pro studium zabudovávání prachových částic do amorfní polymerní matrice.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info