Informace o projektu

Multifunkční nanokompozitní polymerní tenké vrstvy s řízenými povrchovými a mechanickými vlastnostmi připravené v RF prachovém plazmatu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-15240S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Český metrologický institut

Podstatou navrhovaného projektu je vyvinout multifunkční nanostrukturované polymeru-podobné vrstvy s využitím práškového plazmatu v nízkotlakých vysokofrekvenčních výbojích. Předmětem studia bude nalezení optimálních depozičních podmínek pro růst vrstev. Je plánovaná komplexní diagnostika práškového plazmatu umožňující popis a pochopení procesů probíhajících se během depozice. Připravené vrstvy budou rozsáhle charakterizovány jak z hlediska jejich struktury (XPS, SIMS, RBS, ERDA, HRTEM, SEM atd.) tak i z hlediska jejich vlastností (např. ellipsometrie, spektrofotometrie, mikro - a nanovtiskové testy). Termální stabilita vrstev bude studována metodou termální desorpční spektroskopie. Metoda mapování mechanických vlastností pomocí AFM bude použita pro studium zabudovávání prachových částic do amorfní polymerní matrice.