Project information

Project information
Pronikání trestního práva do ostatních právních odvětví (Pronikání TP do ostatních pr. odv.)

Project Identification
MUNI/A/1437/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Návrh tohoto projektu specifického výzkumu navazuje na letošní ročník konference Cofola, konkrétně na sekci trestního práva s názvem „uzavřenost vs. interaktivita trestního práva.“ Téma trestněprávní sekce nebylo tématem ryze trestněprávním a možná právě proto byla sekce trestního práva co do počtu přednášejících nejpočetnější. Ne nadarmo je trestní právo označováno jako „královská disciplína,“ ke které je však nutno přistupovat až jako k prostředku ultima ratio a vždy v kontextu s ostatními oblastmi práva. Cílem předkládaného projektu je zaměření se na oblasti průniku trestního práva a dalších právních odvětví, zejména na průnik s občanským právem (pachateli trestných činů jsou fyzické – dospělí, mladiství, děti mladší 15 let - a právnické osoby), obchodním právem (pachateli trestných činů jsou typicky obchodní korporace), ale i na průnik s právem správním (hranice přestupku a trestného činu) a právem ústavním (ústavněprávní limity trestání), jakož i vliv těchto a dalších právních oblastí na trestní právo. Průnik trestního práva do dalších právních oblastí lze spatřovat i v procesněprávní rovině, typicky v oblasti trestního řízení u hospodářských (zejména daňových) trestných činů (průnik s právem finančním), u trestných činů proti životnímu prostředí (průnik s právem životního prostředí) a u trestných činů proti lidskosti (průnik s právem ústavním).

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info