Informace o projektu

Pronikání trestního práva do ostatních právních odvětví (Pronikání TP do ostatních pr. odv.)

Kód projektu
MUNI/A/1437/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Návrh tohoto projektu specifického výzkumu navazuje na letošní ročník konference Cofola, konkrétně na sekci trestního práva s názvem „uzavřenost vs. interaktivita trestního práva.“ Téma trestněprávní sekce nebylo tématem ryze trestněprávním a možná právě proto byla sekce trestního práva co do počtu přednášejících nejpočetnější. Ne nadarmo je trestní právo označováno jako „královská disciplína,“ ke které je však nutno přistupovat až jako k prostředku ultima ratio a vždy v kontextu s ostatními oblastmi práva. Cílem předkládaného projektu je zaměření se na oblasti průniku trestního práva a dalších právních odvětví, zejména na průnik s občanským právem (pachateli trestných činů jsou fyzické – dospělí, mladiství, děti mladší 15 let - a právnické osoby), obchodním právem (pachateli trestných činů jsou typicky obchodní korporace), ale i na průnik s právem správním (hranice přestupku a trestného činu) a právem ústavním (ústavněprávní limity trestání), jakož i vliv těchto a dalších právních oblastí na trestní právo. Průnik trestního práva do dalších právních oblastí lze spatřovat i v procesněprávní rovině, typicky v oblasti trestního řízení u hospodářských (zejména daňových) trestných činů (průnik s právem finančním), u trestných činů proti životnímu prostředí (průnik s právem životního prostředí) a u trestných činů proti lidskosti (průnik s právem ústavním).

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info