Project information

Estetická kvalita v sociální interakci - vnitřní hodnota a kýč z hlediska předvědčivosti (AQSI)

V návaznosti na dosavadní výzkum pracoviště je zkoumání zaměřeno na popis estetických norem a hodnot. Vychází jednak z metodologie českého strukturalismu, jednak z kulturně historických zkoumání. Pojmy, normy a hodnoty se promítají jednak do oblasti umělecké tvorby, jednak do recepce uměleckých děl. Fokusem zkoumání budou artefakty, v nichž estetická norma koliduje se stávající normou etickou. V jaké korelaci je v takových případech estetická hodnota? Další problémem je otázka přesvědčivosti (persuazivity); co způsobuje, že vnitřní estetická kvalita nemá vždy sama o sobě sociální přesvědčivost kýče? Jaké jsou podmínky její komunikability. Výzkum bude mít na zřeteli současný stav umění i vybrané případy v rámci dějin umění a kultury.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info