Project information
Výuka cizích jazyků ve výzkumu (AKTEV X)

Project Identification
MUNI/A/1239/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt bude realizován v rámci doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka a je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. Koncepčně navazuje na projekty specifického výzkumu řešené v letech 2011 - 2020, přispívá k vymezování a dalšímu rozvoji metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků, pro který je jedním z charakteristických znaků interdisciplinarita. K hlavním cílům projektu patří získávání nových poznatků v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu, rozvoj schopnosti samostatné vědecké práce jeho účastníků společně s rozvojem schopnosti prezentovat výsledky výzkumných šetření odborné veřejnosti na konferencích i v různých publikačních platformách doma i v zahraničí v rámci domácího i zahraničního vědeckého diskurzu. Výsledky projektu budou využitelné pro kontinuální rozvoj oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků, který reaguje na aktuální trendy nejen v oblasti jazykového vzdělávání, ale i jazykové politiky a edukační lingvistiky.

Publications

Total number of publications: 48


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info