Project information

Relationship of candidate genes polymorphisms interaction to pathogenesis of schizophrenia

Investor logo
Project Identification
GP309/09/P361
Project Period
7/2009 - 6/2012
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Keywords
schizophrenia, association, candidate genes, polymorphisms, haplotypes

Schizofrenie je komplexní porucha, u které rodinné studie, adopční studie a také studie na dvojčatech odhalily velmi vysokou heritabilitu. Dosavadní asociační studie naznačily, že schizofrenie není dědičná jednoduše mendelovsky, ale že se na její patofyziologii podílí vliv interakce většího počtu tzv. kandidátních genů a faktorů vnějšího prostředí. Tyto kandidátní geny byly vytipovány na základě průběhu onemocnění a známému účinku terapeutik a patří mezi ně např.: AKT1, BDNF, COMT, CAPON, DAAO, DRD2, DRD3, GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, SLC1A6, SLC1A2, NRG1, ErbB4, DNTB1, GAD1, GRM3, IL10, MLC1, NOTCH4, NRG1, RGS4, NF-alfa, THRF, NUDEL, DISC1. Souběžná analýza stovek polymerfizmů uvedených kandidátních genů umožní sledovat vztahy mezi kombinacemi různých polymorfizmů těchto genů (tzv. haplotypy) a fenotypovými projevy. Na základě analýzy velkého množství polymorfizmů lze vymezit jejich vztahy k pategenezi schizofrenie předpokládající dysfunkci dopaminergního, glutamátergního a GABAergního systému jako neurovývojovou poruchu, která je ovlivněna také imunitním systémem.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info