Informace o projektu

Vztah interakce polymorfismů kandidátních genů k patogenezi schizofrenie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP309/09/P361
Období řešení
7/2009 - 6/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
schizofrenie, asociace, kandidátní geny, polymorfismy, haplotypy

Schizofrenie je komplexní porucha, u které rodinné studie, adopční studie a také studie na dvojčatech odhalily velmi vysokou heritabilitu. Dosavadní asociační studie naznačily, že schizofrenie není dědičná jednoduše mendelovsky, ale že se na její patofyziologii podílí vliv interakce většího počtu tzv. kandidátních genů a faktorů vnějšího prostředí. Tyto kandidátní geny byly vytipovány na základě průběhu onemocnění a známému účinku terapeutik a patří mezi ně např.: AKT1, BDNF, COMT, CAPON, DAAO, DRD2, DRD3, GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, SLC1A6, SLC1A2, NRG1, ErbB4, DNTB1, GAD1, GRM3, IL10, MLC1, NOTCH4, NRG1, RGS4, NF-alfa, THRF, NUDEL, DISC1. Souběžná analýza stovek polymerfizmů uvedených kandidátních genů umožní sledovat vztahy mezi kombinacemi různých polymorfizmů těchto genů (tzv. haplotypy) a fenotypovými projevy. Na základě analýzy velkého množství polymorfizmů lze vymezit jejich vztahy k pategenezi schizofrenie předpokládající dysfunkci dopaminergního, glutamátergního a GABAergního systému jako neurovývojovou poruchu, která je ovlivněna také imunitním systémem.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info