Project information

Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky

Project Identification
MUNI/A/0754/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt „Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky“ se věnuje výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů a evropských studií. V rámci projektu jsou řešeny vybrané dílčí problémy či tematické okruhy bezpečnostní politiky a politického vývoje v Evropské unii a jejích členských zemí. V případě bezpečnostně orientovaného výzkumu bude pozornost věnována politickým, vojenským i energetickým aspektům mezinárodní bezpečnosti. V případě výzkumu evropské politiky bude upřednostněna víceúrovňová perspektiva analyzující zejména roviny EU a členských států. Vedle institucionálních otázek bude výzkum zaměřen i na politické aktéry a relevantní právní aspekty.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next