Prohlášení o přístupnosti

Masarykova univerzita se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky Masarykovy univerzity https://www.muni.cz/.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou plně v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12. 10. 2022 na základě vlastního posouzení.

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Masarykova univerzita se snaží, aby byly internetové stránky přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém s přístupností webu, dejte nám prosím vědět, a to prostřednictvím e-mailu webedit@muni.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se uživatel může obrátit na příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info