Od roku 1919 vytváříme podmínky pro chytřejší svět

Věříme, že vzdělávání není jen otázkou věku nebo sociálního postavení. Aktivně podporujeme výzkum. Máme otevřené oči a ovlivňujeme život kolem nás.

Projděte se naší historií Přečtěte si výroční zprávy Podívejte se, co chystáme

9 z 10

absolventů je po ukončení studia zaměstnaných

8 z 10

absolventů působí v oboru svého studia

1/3

pokračuje v práci, kterou započali už během studia

Uvažujeme v souvislostech

Svět zkoumáme ze všech možných úhlů.

10 fakult, více než 150 studijních programů, takřka neomezený výběr předmětů. Jaká je Masarykova univerzita? Multioborová. Studujete, co vás zajímá. Specializujete se, experimentujete a objevujete nové výzvy.

Proč studovat na MUNI Chci studovat na MUNI

150

studijních programů

33000

studentů

7000

absolventů ročně

Každý student je pro nás důležitý

Usilujeme o vysokou studijní úspěšnost našich studentů.

Chováme se zodpovědně vůči studentům, vyučujícím i veřejnosti. Díky projektu MUNI 4.0 jsme významně rozšířili systém služeb, kterými podporujeme úspěšné dostudování.​

Jak podporujeme studenty

200

studijních konzultantů

900

psychologických konzultací ročně

250

nových popisů programů

Investujeme, abychom mohli růst

Rekonstruujeme historické budovy, modernizujeme knihovny a budujeme výzkumná centra.

Do vybudování kampusu v Bohunicích jsme vložili přes 5 miliard korun a stavba trvala téměř 6 let. Prvotřídně vybavené laboratoře teď slouží především budoucím lékařům a biologům.

Udržitelnost a zodpovědnost k životnímu prostředí je naší prioritou

Za loňský rok jsme nejlepší českou univerzitou v naplňování cíle udržitelného rozvoje OSN č. 4 Kvalita vzdělávání. V souladu s principy udržitelného rozvoje nakládáme zodpovědně se zdroji energie, vodou a odpady.

Více o udržitelnosti

Spolupracujeme, abychom dosáhli lepších výsledků

Vášeň pro vědu sdílíme s dalšími institucemi.

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě, pokročilých materiálů a technologií. Více než 1 400 odborníků z různých oborů a zemí se tu zabývá výzkumy, které v budoucnu ovlivní život nás všech. Osobnosti vědy a veřejného života pravidelně oceňujeme.

Více o vědě a výzkumu Oceněné osobnosti

5500

vědeckých publikací

1500

výzkumných projektů

500

čerpaných grantů

Část výzkumu jsme poslali k ledu 

Od roku 2007 provozujeme výzkumnou stanici v Antarktidě.

Založil ji polárník Pavel Prošek, vyrostla na ostrově Jamese Rosse a jmenuje se po zakladateli moderní genetiky – J. G. Mendelovi. Díky výzkumné činnosti na této stanici patří Česká republika mezi státy s hlasovacím právem v Antarktickém smluvním systému.

Pomáháme překračovat hranice

Jen díky Erasmu vyšleme do světa přes 1 200 studentů ročně.

V zahraničí je naše jméno spojováno s uznávanou výzkumnou činností, podle hodnocení studentů se řadíme k nejoblíbenějším univerzitám v ČR. Jsme zapojení do mnoha evropských i mimoevropských studijních projektů. Díky tomu mohou naši studenti vycestovat do všech koutů světa. A ti zahraniční pro změnu poznají Brno, které patří k TOP 10 studentským městům na světě. 

Více o zahraniční spolupráci

Žijeme v digitální době

Už téměř 25 let realizujeme veškerou studijní agendu elektronicky. Máme IS.

Přihlášky ke studiu, registrace předmětů, rozvrh – administrativu spojenou se studiem řešíme elektronicky. Šetříme tím čas i životní prostředí.

O vědomosti se dělíme

Ročně vydáme na 400 knižních titulů...

a přes 50 odborných a studentských časopisů. Podle statistik patří Nakladatelství MUNIPRESS k nejaktivnějším vydavatelům odborné a vědecké literatury v ČR. O nakladatelskou činnost pečuje ediční rada, která sleduje rozvoj všech hlavních univerzitních oborů. 

Více o nakladatelství

Věříme v rovné příležitosti

Možnost vzdělávat se si zaslouží úplné každý.

Na fakultních chodbách potkáte stovky studentů se smyslovým nebo pohybovým omezením, provozujeme Braillovo nakladatelství a středisko Teiresiás už léta pomáhá všem se specifickými nároky na studium. Ve výčtu příspěvků najdete i stipendium v tíživé sociální situaci.

Více o středisku Teiresiás

Podporujeme transparentnost

Dokonce jsme vyvinuli program na odhalování plagiátů.

Závěrečné práce bakalářů a magistrů najdete na internetu. Napříč univerzitou platí jednotný studijní řád. Mezi fakultami tak nejsou žádné bariéry a studenti mají při sestavování rozvrhu svobodnější volbu.

Měníme tvář města

Podporujeme kulturu a společenský život

Zrekonstruovali jsme brněnské kino Scala a vytvořili jsme v něm novou kulturní zónu. Naše Rádio R vysílá pro studenty i veřejnost. Univerzitní knihovnymuzeum jsou otevřeny všem. Kromě vědy a výzkumu totiž pečujeme o život a dění kolem nás.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info