Správce webu

Veškeré připomínky k www.muni.cz (obsahového, grafického i technického rázu) směřujte na webedit@muni.cz.

Jednotlivé informační oblasti www.muni.cz garantují příslušná pracoviště, zejména:

  • Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU a manažer vnitřní správy MU (současnost, historie, informační zdroje a systémy)
  • Odbor pro akademické záležitosti RMU,
  • Odbor výzkumu RMU a Odbor pro rozvoj RMU (výzkum, vývoj a rozvoj),
  • Studijní odbor RMU (studium),
  • Centrum zahraniční spolupráce MU.

Provoz www.muni.cz zajišťuje Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity.