Státní rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkouška je dobrovolná zkouška, kterou můžete složit, pokud jste absolvovali vybrané magisterské studijní programy. Součástí zkoušky je obhajoba rigorózní práce. Tato práce musí obsahovat originální zpracování problematiky daného oboru nebo původní výsledky v daném oboru na úrovni, která odpovídá publikačnímu standardu oboru. Za obhájení rigorózní práce získáte diplom a akademický titul dle oblasti nebo oboru, ve kterém jste rigorózní práci obhájili. Jedná se o tituly JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., které jsou uváděné před jménem. Systém přípravy a podmínky rigorózních zkoušek stanovují fakulty.

Seznam programů pro rigorózní zkoušku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info