Zázemí pro excelentní výzkum

Kapacity a expertizy výzkumných infrastruktur umožňují realizovat excelentní výzkum, podporují technologické inovace a jsou hnací silou multidisciplinární vědy založené na datech.

Výzkumné infrastruktury na Masarykově univerzitě

Podpora otevřené vědy

Výzkumné infrastruktury Masarykovy univerzity vytvářejí funkční ekosystém přispívající k implementaci principů otevřené vědy (Open Science) v České republice i v Evropě. Otevřená věda vyžaduje otevřené sdílení technologií a expertiz, ale také sdílení znalostí a dat umožňující jejich další využití a aplikaci ve veřejném i soukromém sektoru.

Špičkové technologie

Sdílené laboratoře umožňují vědeckým pracovníkům a dalším uživatelům napříč obory přístup k unikátním technologiím, výzkumným kapacitám, vzorkům a datům.

Mezioborová expertiza

O nákladná zařízení a unikátní kapacity se starají speciálně vyškolené technické a výzkumné týmy, které umožňují využívat možností sdílených laboratoří maximálně efektivně.

Otevřený přístup

Výzkumné kapacity jsou otevřené nejen vědeckým týmům celé univerzity, ale i dalším tuzemským či zahraničním uživatelům z akademické sféry i soukromých firem.

Bez popisku

Klíčové dokumenty a strategie

Klíčovým dokumentem na evropské úrovni je tzv. Cestovní mapa ESFRI, zahrnující projekty evropských výzkumných infrastruktur, které byly identifikovány jako prioritní pro rozvoj Evropského výzkumného prostoru. Na národní úrovni pak jde o tzv. velké výzkumné infrastruktury schválené pro financování z veřejných prostředků, které jsou uvedeny v Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR.

Pojďte s námi tvořit chytřejší svět

Jste inovativní firma a máte zájem o využití sdílených laboratoří? Chcete s námi spolupracovat v oblasti vědy a výzkumu na špičkové úrovni? Nebo máte zájem o jinou formu partnerství s MU? Razíme otevřený přístup a skvělé nápady u nás běžně nekončí pod stolem.

Nabídka spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info