Naším posláním je věda a výzkum

Moderní vybavení, špičkové technologie a mezinárodní spolupráce. Tak vypadá výzkum na MU.

Umíme si stanovit priority, zajistit financování a nezapomínáme ani na etický a společenský dopad našich výsledků.

Našim vědcům poskytujeme vynikající pracovní podmínky

Pomáhá nám Mezinárodní vědecká rada

K našim návrhům máme i zpětnou vazbu ze strany členů Mezinárodní vědecké rady. Pomáhají univerzitě stanovit výzkumné priority, vytvářet vědecké strategie a prohloubit mezinárodní spolupráci.

Mezinárodní vědecká rada

Zaměřujeme se na témata, ve kterých jsme silní

Další témata

Máme výsledky.
Přečtěte si o nich

Naši vědci dosahují úspěchů na národní i mezinárodní úrovni. Můžeme se pochlubit významnými vědeckými publikacemi. A pravidelně také pořádáme semináře a přednášky o vědě a výzkumu na MU.

Technologické zázemí sdílíme s ostatními

Centrální laboratoře zahrnují unikátní vědecké přístroje, které nabízíme k využití dalším pracovištím v rámci univerzity, jiným akademickým pracovištím i soukromým firmám.

Více o laboratořích

Formujeme vědecké
prostředí k lepšímu

Jsme součástí významných infrastruktur

Naše vědecké týmy jsou zapojeny do 14 projektů, které jsou uvedeny v aktuální Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Zasahujeme tak do většiny oblastí vědeckého bádání.

Jedenáct z těchto projektů je zároveň součástí zastřešujících evropských infrastruktur na Cestovní mapě velkých evropských výzkumných infrastruktur ESFRI Roadmap 2021.

Více o infrastrukturách

Sledujte výzkum na našich fakultách

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info