Naším posláním je věda a výzkum

Moderní vybavení, špičkové technologie a mezinárodní spolupráce. Tak vypadá výzkum na MU.

Umíme si stanovit priority, zajistit financování a nezapomínáme ani na etický a společenský dopad našich výsledků.

Šárka Pospíšilová

„Věda již není záležitostí individuální, ale vyžaduje součinnost odborníků z řady oborů, institucí, mnohdy i kontinentů. Masarykova univerzita nabízí kvalitní zázemí a příležitosti svým vědcům i vědcům ze zahraničí a vytváří tak dobré podmínky pro nepřetržitý rozvoj vědění. Pestrost a svoboda vědy, zodpovědný výzkum na špičkové světové úrovni, celospolečenské zapojení a spolupráce, to jsou hodnoty, které naše univerzita ctí a šíří.“

Šárka Pospíšilová
Prorektorka pro výzkum

Pomáhá nám Mezinárodní vědecká rada

K našim návrhům máme i zpětnou vazbu ze strany členů Mezinárodní vědecké rady. Pomáhají univerzitě stanovit výzkumné priority, vytvářet vědecké strategie a prohloubit mezinárodní spolupráci.

Mezinárodní vědecká rada

Zaměřujeme se na témata, ve kterých jsme silní

Další témata

Máme výsledky.
Přečtěte si o nich

Naši vědci dosahují úspěchů na národní i mezinárodní úrovni. Můžeme se pochlubit významnými vědeckými publikacemi. A pravidelně také pořádáme semináře a přednášky o vědě a výzkumu na MU.

Technologické zázemí sdílíme s ostatními

Centrální laboratoře zahrnují unikátní vědecké přístroje, které nabízíme k využití dalším pracovištím v rámci univerzity, jiným akademickým pracovištím i soukromým firmám.

Více o laboratořích

Formujeme vědecké
prostředí k lepšímu

Jsme součástí významných infrastruktur

Naše vědecké týmy jsou zapojeny do 15 projektů, které jsou uvedeny v aktuální Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Zasahujeme tak do většiny oblastí vědeckého bádání.

Devět z těchto projektů je zároveň součástí zastřešujících evropských infrastruktur na Cestovní mapě velkých evropských výzkumných infrastruktur ESFRI Roadmap 2016.

Více o projektech

Našim vědcům zajišťujeme skvělé podmínky

Mezinárodní granty

Jsme úspěšní v získávání mezinárodních grantů. Například Evropská výzkumná rada (ERC) uděluje granty špičkovým vědcům z 28 členských států EU nebo přidružených zemí. MU měla v minulosti 3 držitele ECR grantů.

Podpora inovací JMK

Program SoMoPro je spolufinancovaný evropským programem Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions a Jihomoravským krajem. Z 62 dosud podpořených projektů v JMK bylo 44 uděleno vědcům hlásícím se na MU.

Více o podpoře

Sledujte výzkum s naším newsletterem