Naším posláním je věda a výzkum

Moderní vybavení, špičkové technologie a mezinárodní spolupráce. Tak vypadá výzkum na MU.

Umíme si stanovit priority, zajistit financování a nezapomínáme ani na etický a společenský dopad našich výsledků.

Věda a výzkum na MU v souvislosti s koronavirem

Zaměstnanci Odboru výzkumu RMU jsou i přes uzavření budovy Rektorátu MU dostupní telefonicky i e-mailem: kontakty. Jednotlivé projektové agendy jsou plně zabezpečeny – odbor výzkumu bude okamžitě přeposílat všechny aktuální zprávy na své kontakty na jednotlivých hospodářských střediscích.

Zatím nelze odhadnout vliv opatření na realizace projektů – situace se průběžně vyvíjí. Nekontaktujte prosím individuálně poskytovatele – obraťte se na Odbor výzkumu RMU, ať může univerzita postupovat jednotně.

GAMU projekty – novinky jsou zveřejňovány v Aktualitách na webu GAMU. GAMU se vám bude snažit vyjít maximálně vstříc v rámci mezí, které umožňují pravidla využití institucionální podpory, resp. podpory pro specifický výzkum.

Pro váš přehled doporučujeme sledovat webové stránky a sociální sítě poskytovatelů – situace se mění každou chvíli a není proto možné nyní sestavit trvale platný přehled o reakcích poskytovatelů.

Další informace o koronaviru naleznete zde, interní informace jsou k dispozici zde.

Více o aktivitách v souvislosti s COVID-19

Šárka Pospíšilová

„Věda již není záležitostí individuální, ale vyžaduje součinnost odborníků z řady oborů, institucí, mnohdy i kontinentů. Masarykova univerzita nabízí kvalitní zázemí a příležitosti svým vědcům i vědcům ze zahraničí a vytváří tak dobré podmínky pro nepřetržitý rozvoj vědění. Pestrost a svoboda vědy, zodpovědný výzkum na špičkové světové úrovni, celospolečenské zapojení a spolupráce, to jsou hodnoty, které naše univerzita ctí a šíří.“

Šárka Pospíšilová
Prorektorka pro výzkum a doktorské studium

Pomáhá nám Mezinárodní vědecká rada

K našim návrhům máme i zpětnou vazbu ze strany členů Mezinárodní vědecké rady. Pomáhají univerzitě stanovit výzkumné priority, vytvářet vědecké strategie a prohloubit mezinárodní spolupráci.

Mezinárodní vědecká rada

Zaměřujeme se na témata, ve kterých jsme silní

Další témata

Máme výsledky.
Přečtěte si o nich

Naši vědci dosahují úspěchů na národní i mezinárodní úrovni. Můžeme se pochlubit významnými vědeckými publikacemi. A pravidelně také pořádáme semináře a přednášky o vědě a výzkumu na MU.

Technologické zázemí sdílíme s ostatními

Centrální laboratoře zahrnují unikátní vědecké přístroje, které nabízíme k využití dalším pracovištím v rámci univerzity, jiným akademickým pracovištím i soukromým firmám.

Více o laboratořích

Formujeme vědecké
prostředí k lepšímu

Jsme součástí významných infrastruktur

Naše vědecké týmy jsou zapojeny do 15 projektů, které jsou uvedeny v aktuální Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Zasahujeme tak do většiny oblastí vědeckého bádání.

Devět z těchto projektů je zároveň součástí zastřešujících evropských infrastruktur na Cestovní mapě velkých evropských výzkumných infrastruktur ESFRI Roadmap 2016.

Více o projektech

Sledujte výzkum na našich fakultách

Nebo odebírejte výzkumný newsletter Magazínu M

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info