Naším posláním je věda a výzkum

Moderní vybavení, špičkové technologie a mezinárodní spolupráce. Tak vypadá výzkum na MU.

Umíme si stanovit priority, zajistit financování a nezapomínáme ani na etický a společenský dopad našich výsledků.

„Dobrá věda se dělá rozumem i srdcem. Masarykova univerzita má a bude mít dobrých vědců mnoho. Nabízíme jim kvalitní zázemí a zbývá už ‚jenom‘ o jejich rozum a srdce, tedy o jejich intelektuální rozvoj a motivaci, se vší odpovědností pečovat.

Považoval bych za krátkozraké nás označit za kvalitní evropskou výzkumnou a vzdělávací instituci, aniž by nás tak hodnotili jiní. Proto je z mého pohledu důležité, aby bylo co nejvíce našich vědeckých výsledků srovnatelných se světovou špičkou a aby byl jejich společenský dopad co nejvýraznější.“

Petr Dvořák Petr Dvořák
Prorektor pro výzkum

Hledáme témata, ve kterých jsme silní

Další témata

Máme výsledky.
Přečtěte si o nich

Naši vědci dosahují úspěchů na národní i mezinárodní úrovni. Můžeme se pochlubit významnými vědeckými publikacemi. A pravidelně také pořádáme semináře a přednášky o vědě a výzkumu na MU.

Více o výsledcích

Technologické zázemí sdílíme s ostatními

Centrální laboratoře zahrnují unikátní vědecké přístroje, které nabízíme k využití dalším pracovištím v rámci univerzity, jiným akademickým pracovištím i soukromým firmám.

Více o laboratořích

Jsme součástí významných infrastruktur

Naše vědecké týmy jsou zapojeny do 15 projektů, které jsou uvedeny v aktuální Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Zasahujeme tak do většiny oblastí vědeckého bádání.

Devět z těchto projektů je zároveň součástí zastřešujících evropských infrastruktur na Cestovní mapě velkých evropských výzkumných infrastruktur ESFRI Roadmap 2016.

Více o projektech

Sledujeme etické a společenské dopady našich výsledků

  • Definujeme standardy vědeckého publikování
  • Razíme politiku otevřeného přístupu k vědeckým výsledkům
  • Provádíme výzkum podle mezinárodních etických standardů

Více o etice ve výzkumu

Našim vědcům zajišťujeme skvělé podmínky

Mezinárodní granty

Jsme úspěšní v získávání mezinárodních grantů. Například Evropská výzkumná rada (ERC) uděluje granty špičkovým vědcům z 28 členských států EU nebo přidružených zemí. MU měla v minulosti 3 držitele ECR grantů.

Podpora inovací JMK

Program SoMoPro je spolufinancovaný evropským programem Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions a Jihomoravským krajem. Z 62 dosud podpořených projektů v JMK bylo 44 uděleno vědcům hlásícím se na MU.

Grantová agentura MU

Své granty uděluje i sama Masarykova univerzita. Grantová agentura MU zahrnuje nejen podporu vědců, ale také studentských výzkumných projektů, vědeckých konferencí a časopisů.

Více o podpoře

Sledujte výzkum s naším newsletterem

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info