Přijímačky – jaké jsou a jak na ně vyzrát

„Chci na MUNI!“
Jestli vykřikujete tuto větu, máme opravdu radost. Teď potřebujete vědět, jak probíhají přijímačky. A taky jak je úspěšně zdolat. Čtěte dál – všechno vám povíme.

Připravte se na Test studijních předpokladů a možná „oborovky“

Na téměř všech fakultách budete vyplňovat Test studijních předpokladů. Výjimku tvoří lékařská fakulta, farmaceutická fakulta, fakulta sportovních studií a fakulta sociálních studií.

 • Na lékařské fakultě skládáte odborné přijímací testy (biologie, fyzika, chemie a případně somatologie, v kombinaci podle studijního programu, na který si podáváte přihlášku​).
 • Na farmaceutické fakultě skládáte oborové testy z biologie a chemie a testy Všeobecných studijních předpokladů (VSP).
 • Na fakultě sportovních studií skládáte oborový test a praktickou přijímací zkoušku. Dále musíte doložit potvrzení od tělovýchovného lékaře.
 • Na fakultě sociálních studií jsou přijímací zkoušky ve formě SCIO testů ze ZSV (kromě programu Psychologie, která má podmínky jiné – více viz web FSS).

Jestliže si podáváte více přihlášek do různých programů, výsledky z Testu studijních předpokladů se vám započítají do všech přihlášek, u nichž je TSP předepsán. 

Je ovšem možné, že se dostanete bez přijímaček. Pokud jste se už na střední škole zapojili například do SOČ, může vám to v některých studijních programech pomoct. Každá fakulta ale uznává jiné možnosti přijetí bez přijímacích zkoušek, detaily tedy najdete na jejich stránkách. V hledání vám pomůže náš rozcestník.

Slovníček

TSP („téespéčka“)
Test studijních předpokladů

VSP
test Všeobecných studijních předpokladů (na farmaceutické fakultě)

OSP („óespéčka“)
test Obecných studijních předpokladů (od SCIO)

ZSV
test základů společenských věd (od SCIO)

Kam a jak bez přijímaček Připravte se na kurzech

TSP – dva pokusy, elektronicky a ve třech dimenzích

V roce 2023/2024 se připravte opět na pár změn oproti předchozím rokům. Proklikejte náš rozcestník, nebo se rovnou podívejte na video.

Dva pokusy

Nově máte možnost (ale nikoli povinnost) absolvovat dva pokusy TSP. Můžete si tedy zvolit až 2 termíny, jeden v každém časovém bloku (viz níže). Započítán bude pokus s lepším celkovým dosaženým výsledkem.

Termíny ve dvou blocích

TSP se budou konat ve dvou časových blocích:

1. blok

 • 1. prosince 2023 – 14. února 2024
 • TSP se skládají pouze v Brně.
 • Výsledky v podobě percentilu budou v e-přihlášce zveřejněny nejpozději 23. února 2024.

2. blok

 • 15. února 2024 – 21. dubna 2024
 • TSP je možnost skládat v Brně, ale i v jiných městech České i Slovenské republiky (Praha, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc, Zlín, Ostrava, Bratislava a Žilina).
 • Výsledky v podobě percentilu budou v e-přihlášce zveřejněny nejpozději 30. dubna 2024.

V e-přihlášce si musíte zvolit minimálně 1 termín a je jedno, jestli z bloku 1, nebo 2. Můžete si ale vybrat až 2 termíny (z každého bloku jeden) a mít tak 2 pokusy.

Volba v e-přihlášce

Už při podání přihlášky si volíte závazně alespoň jeden termín TSP. Termín testu je nutné si vybrat nejpozději 14 dnů předem a současně nejpozději 29. února 2024. Těchto 14 dní před testem musíte být na termín nejen přihlášeni, ale přihlášku musíte mít také zaplacenou!

Pamatujte

Pokud chcete využít možnosti obou pokusů TSP, musíte mít podanou a zaplacenou přihlášku nejpozději 31. ledna, abyste stihli absolvovat test do 14. února!

Současně platí, že termíny mají omezenou kapacitu. Čím dříve si podáte přihlášku, tím víc termínů budete mít na výběr. 

Pokud se rozhodnete na jeden z termínů TSP nedostavit (třeba když už v 1. bloku dosáhnete vysokého percentilu a nebudete chtít absolvovat další pokus), můžete termín ze své e-přihlášky zrušit. Po zrušení termínu ale není možné termín znovu v e-přihlášce vybrat, proto svoji volbu pečlivě zvažte!

Elektronicky, ale ne z domova

Test budete vyplňovat v elektronické podobě. Bude to ale prezenčně v prostorách MUNI, nikoli online z domova. Do ruky tak zkrátka dostanete tablet a k tomu list papíru pro pomocné výpočty a poznámky (tužku si musíte donést vlastní).

Tři dimenze

Test je složený ze 3 dimenzí:

 • numericko-analytické myšlení
 • uvažování v anglickém jazyce
 • kritické myšlení

Každá dimenze obsahuje 15 otázek, má samostatný časový limit a je samostatně hodnocena. Více se dozvíte v sekci Více o úlohách TSP.

Bodové hodnocení

 • Za správně zodpovězenou otázku dostanete jeden bod (+ 1 bod).
 • Za vynechanou otázku nedostanete žádné body, ale taky se vám žádné neodečtou (0 bodů).
 • Za nesprávně zodpovězenou otázku se vám odebere pětina bodu (- 0,20 bodu).

O výsledku rozhoduje percentil

Co je to percentil? Obecně se jedná o číslo, které vyjadřuje, kolik procent uchazečů se stejnou variantou testu odpovídalo stejně dobře nebo hůř než vy. Takže když máte percentil třeba 90, pak horší nebo stejný výsledek mělo 90 procent uchazečů.

Percentil, který k přijetí potřebujete, se u jednotlivých studijních programů i jejich kombinací liší. A není předem stanovený – každý rok se číslo mění, protože se mění uchazeči a jejich počet. Percentily se navíc počítají za každou dimenzi zvlášť, výsledný percentil pak bude vypočítán z jednotlivých percentilů dle podmínek přijímacího řízení stanovených fakultou.

A u oborovek? Způsob vyhodnocení oborových testů je u každého programu jiný. Podívejte se tedy přímo do popisu programu, který jste si vybrali. Podrobné informace najdete včas také ve své e-přihlášce.

Jak projít přijímacím řízením v 6 krocích

 • od 1. listopadu 2023 do 29. února 2024

  1. Podejte přihlášku

  Nepoženeme vás na poštu ani do Brna, přihlášku vyplňte elektronicky.

  Čas na podání přihlášky máte od 1. listopadu 2023 do 29. února 2024. Cena jedné přihlášky se odvíjí podle jednotlivých fakult:

  • právnická fakulta: 800 Kč
  • lékařská fakulta: 900 Kč
  • přírodovědecká fakulta: 650 Kč
  • filozofická fakulta: 650 Kč
  • pedagogická fakulta: 600 Kč
  • farmaceutická fakulta: 800 Kč
  • ekonomicko-správní fakulta: 900 Kč
  • fakulta informatiky: 700 Kč
  • fakulta sociálních studií 450 Kč
  • fakulta sportovních studií: 800 Kč

   

 • 2. Připravte se na přijímačky

  S přípravou rozhodně neotálejte – informace k přijímacím zkouškám i oborovým testům uvidíte ve své e-přihlášce.

 • 3. Zjistěte si, jaké doklady bude třeba předložit

  Uchazeči o studium v bakalářském a magisterském studijním programu musí prokázat, že absolvovali středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

  Pokud jste absolvovali české středoškolské vzdělání, bude třeba doložit maturitní vysvědčení, a to zpravidla před zápisem ke studiu. Fakulta vám včas sdělí více informací.

  Pokud jste absolvovali zahraniční středoškolské vzdělání, je třeba jej rovněž doložit. Více informací, jak to udělat, naleznete zde.

 • od prosince do června

  4. Běžte na přijímačky

  Ve většině případů půjdete nejprve na Test studijních předpokladů, pak na případné oborové testy. Každý program má své vlastní postupy a termíny.

 • 5. Zjistěte svůj percentil

  Vámi dosažený percentil uvidíte ve své e-přihlášce. Současně se můžete podívat, jestli by vám v minulém roce stačil k přijetí. Ale nezapomeňte, že letos to může být jinak. 

 • 6. Přečtěte si výsledek

  Přijímací komise fakult zasedají v různých termínech po skončení termínů přijímacích zkoušek. Informaci o přijetí či nepřijetí se dozvíte ve své e-přihlášce.

 • Co se děje po přijetí

  Vyšlo to? Nevyšlo? Podívejte se, co se děje po přijetí do programu či do více programů.

Co když se nedostanete?

Pokud skončíte jen pár míst „pod čarou“, nevěšte hlavu. Většinou nenastoupí všichni přijatí uchazeči a jejich uvolněná místa může fakulta obsadit dalšími uchazeči podle dosaženého pořadí. A když to nevyjde, nezoufejte a zkuste to příští rok znovu, nebo třeba zvažte studium v rámci celoživotního vzdělávání.

Kdybyste byli přesvědčeni, že jsme výsledek přijímacího řízení špatně vyhodnotili, podejte odvolání proti rozhodnutí. Ověříme, jestli jsme postupovali správně.

TSP pro uchazeče se specifickými nároky

Uchazeči s psychickými obtížemi, specifickými poruchami učení, poruchou autistického spektra, chronickým onemocněním a pohybovým nebo smyslovým postižením (zrakovým a sluchovým) mohou požádat o zohlednění svých obtíží také u TSP. O úpravu podmínek přijímací zkoušky je nutné požádat přímo v e-přihlášce. Současně upozorňujeme, že uchazečům se specifickými nároky jsou nabízeny pouze ty termíny TSP, ve kterých je možné adaptaci technicky a organizačně zajistit.

Podívejte se na nabídku

Nevíte si rady? Napište nám.

Víme úplně všechno a odpovídáme s úsměvem.
Můžete napsat na e-mail prihlaska@muni.cz, použít formulář nebo Facebook.
Při pokládání dotazu prosím uveďte studijní program, o který máte zájem, případně číslo své přihlášky.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info