Přijímačky – jaké jsou a jak na ně vyzrát

„Chci na Masarykovu univerzitu!“ Jestli vykřikujete tuto větu, máme opravdu radost. Teď potřebujete vědět, jak probíhají přijímačky. A taky jak je úspěšně zdolat. Čtěte dál – všechno vám povíme.

Připravte se na Test studijních předpokladů a možná „oborovky“

Na téměř všech fakultách budete vyplňovat Test studijních předpokladů. Výjimku tvoří Lékařská fakulta, Farmaceutická fakulta, Fakulta sportovních studií a částečně i Fakulta sociálních studií.

 • Na Lékařské fakultě skládáte odborné přijímací testy (biologie, fyzika, chemie, somatologie).
 • Na Farmaceutické fakultě skládáte oborové testy z biologie, chemie a fyziky a testy Všeobecných studijních předpokladů (VSP).
 • Na Fakultě sportovních studií skládáte oborový test a praktickou přijímací zkoušku.
 • Na Fakultě sociálních studií si můžete vybrat, zda chcete absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MUNI, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. U obou variant však musíte absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

I když si podáte přihlášky na více programů, Test studijních předpokladů budete dělat jen jednou.

Připravte se na kurzech

Slovníček

TSP („téespéčka“)
Test studijních předpokladů

OSP („óespéčka“)
test Obecných studijních předpokladů

VSP
test Všeobecných studijních předpokladů (na Farmaceutické fakultě)

OT („oborovky“)
oborový test

ZSV
test Základů společenských věd

TSP – online, 48 otázek, 5 možností a 100 minut

Testy studijních předpokladů se mění, v roce 2021 se připravte na jejich skládání ONLINE!

Oproti minulým rokům budete odpovídat „jen" na 48 otázek ve 4 subtestech – verbální, numerické, analytické a kritické myšlení. Na jejich zodpovězení máte dohromady 100 minut. Zadání testu je v češtině s výjimkou osmi položek v anglickém jazyce. U každé otázky máte na výběr z 5 možností, z nichž je jen jedna správná.

Jak funguje hodnocení?

 • správná odpověď: 1 bod
 • chybná odpověď: minus ¼ bodu
 • žádná odpověď: 0 bodů

Skládání testů online je velká změna, ale nemusíte se bát. Vše bude zařízeno tak, abyste se při jejich skládání mohli soustředit na obsah a technické záležitosti pustili z hlavy. Předem si můžete vyzkoušet cvičný test, ve kterém se podrobně seznámíte s prostředím testové aplikace přesně v té podobě, v jaké bude na ostrém TSP. Vyzkoušejte si průchod testem a ověřte si svou strategii pro řešení testu!

Navíc – dva týdny před ostrým termínem budete mít možnost vyzkoušet svou připravenost na technické zkoušce, během níž vstoupíte do připravené schůzky MS Teams, ověříte funkčnost svého připojení a komunikaci s dozorující osobou a v neposlední řadě si projdete celou proceduru TSP. Všechny potřebné informace k účasti na technické zkoušce naleznete včas ve své e-přihlášce.

Zkuste si minulé TSP Jak řešit úlohy VÍCE O TSP ONLINE

O výsledku rozhoduje percentil

Percentil vyjadřuje, kolik procent ostatních uchazečů odpovídalo stejně dobře nebo hůř než vy. Takže když máte percentil třeba 90, pak stejný nebo horší výsledek mělo 90 procent uchazečů.

Percentil, který k přijetí potřebujete, se u jednotlivých studijních programů i kombinací liší. A není předem stanovený – každý rok se číslo mění, protože se mění uchazeči a počet správných odpovědí. Podívejte se na výsledky přijímacího řízení z minulých let.

Způsob vyhodnocení oborových testů je u každého programu jiný.

Jak projít přijímacím řízením v 5 krocích

 • od 1. listopadu 2020 do 28. února 2021

  1) Podejte přihlášku

  Nepoženeme vás na poštu, ani do Brna, přihlášku vyplňte elektronicky.

  Čas na podání přihlášky máte od 1. listopadu 2020 do 28. února 2021. Cena jedné přihlášky se odvíjí podle jednotlivých fakult:

  • Lékařská fakulta: 800 Kč
  • Fakulta informatiky: 700 Kč
  • Přírodovědecká fakulta a fakulta sportovních studií: 650 Kč
  • Farmaceutická fakulta: 500 Kč
  • Fakulta sociálních studií 450 Kč 
  • všechny ostatní fakulty: 600 Kč
 • 2) Zjistěte si, jaké doklady bude třeba předložit

  Uchazeči o studium v bakalářském a magisterském studijním programu musí prokázat, že absolvovali středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

  Pokud jste absolvovali české středoškolské vzdělání, bude třeba doložit maturitní vysvědčení, a to z pravidla u zápisu ke studiu (viz níže). Fakulta Vám včas sdělí více informací.

  Pokud jste absolvovali zahraniční středoškolské vzdělání, je třeba jej rovněž doložit. Více informací, jak to udělat, naleznete zde.

 • 3) Připravte se na přijímačky

  S přípravou rozhodně neotálejte - informace k příjímacím zkouškám i oborovým testům uvidíte ve své e-přihlášce.

  Pokud se navíc chystáte na TSP, nezapomeňte také na deadliny spojené s online organizací.

  • 25. března – Termín pro nahrání skenu občanského průkazu do e-přihlášky.
  • 1. dubna – V e-přihlášce bude zveřejněn přesný čas konání technické zkoušky, odkaz na schůzku MS Teams a odkaz na cvičný test.
  • 10. dubna – Technická zkouška. Slouží k otestování vhodnosti a funkčnosti Vašeho technického vybavení.
  • 12. dubna – V e-přihlášce bude zveřejněn přesný čas konání TSP, odkaz na schůzku MS Teams a také odkaz na samotný test.
 • 24. dubna 2021

  4) Běžte na přijímačky

  Ve většině případů půjdete nejprve na Test studijních předpokladů, pak na případné oborové testy. Každý program má ale vlastní postupy a termíny.

 • 5) Zjistěte svůj percentil

  Zveřejňujeme jej on-line zpravidla do 7–10 dnů od zkoušky. Pro TSP je letos nejzažší termín, do kdy budou výsledky zveřejněné, 3. květen 2021. Poté se můžete podívat, jestli by vám minulý rok stačil k přijetí. Ale nezapomeňte, že letos to může být jinak. 

 • 6) Přečtěte si výsledek

  Test studijních předpokladů: Přijímací komise MUNI po svém zasedání zveřejňuje výsledky přijímaček. Dozvíte se je on-line ve své e-přihlášce
  Oborové testy: Přijímací komise fakult zasedají v různé doby, takže termín zveřejnění výsledků oborových testů není jednotný. Například komise přírodovědecké fakulty a fakulty sportovních studií zasedají nejpozději začátkem června, u filozofické fakulty v druhé polovině června.

 • Co se děje po přijetí

  Vyšlo to? Nevyšlo? Podívejte se, co se děje po přijetí na obor či více oborů.

Co když se nedostanete?

Pokud skončíte jen pár míst „pod čarou“, nevěšte hlavu. Většinou nenastoupí všichni přijatí studenti a jejich uvolněná místa zpravidla fakulta obsazuje studenty podle dosaženého pořadí. A když to nevyjde, nezoufejte a zkuste to příští rok znovu.

Kdybyste byli přesvědčeni, že jsme výsledek přijímacího řízení špatně vyhodnotili, podejte odvolání proti rozhodnutí. Ověříme, jestli jsme postupovali správně.

TSP pro uchazeče se specifickými nároky

Podle druhu a rozsahu zdravotního postižení vám můžeme formu testu přizpůsobit. Rozsah testu i způsob hodnocení ale zůstane stejný jako u standardního zadání.

Podívejte se na nabídku

 

Nevíte? Tápete?

Napište nám.

Víme úplně všechno a odpovídáme s úsměvem.
Můžete napsat na e-mail prihlaska@muni.cz, použít formulář nebo Facebook.
Při pokládání dotazu prosím uveďte studijní program, o který máte zájem, případně číslo své přihlášky.

Často kladené dotazy

Diskusní fóra


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info