Přijímačky – jaké jsou a jak na ně vyzrát

„Chci na Masarykovu univerzitu!“ Jestli vykřikujete tuto větu, máme opravdu radost. Teď potřebujete vědět, jak probíhají přijímačky. A taky jak je úspěšně zdolat. Čtěte dál – všechno vám povíme.

Připravte se na Test studijních předpokladů a možná „oborovky“

Na téměř všech fakultách budete vyplňovat Test studijních předpokladů. Výjimku tvoří lékařská fakulta, farmaceutická fakulta, fakulta sportovních studií a částečně i fakulta sociálních studií.

 • Na lékařské fakultě skládáte odborné přijímací testy (biologie, fyzika, chemie, somatologie).
 • Na farmaceutické fakultě skládáte oborové testy z biologie, chemie a fyziky a testy Všeobecných studijních předpokladů (VSP).
 • Na fakultě sportovních studií skládáte oborový test a praktickou přijímací zkoušku.
 • Na fakultě sociálních studií si můžete vybrat, zda chcete absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MUNI, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. U obou variant však musíte absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

I když si podáte přihlášky na více programů, Test studijních předpokladů budete dělat jen jednou.

Připravte se na kurzech

Slovníček

TSP („téespéčka“)
Test studijních předpokladů

OSP („óespéčka“)
test Obecných studijních předpokladů

VSP
test Všeobecných studijních předpokladů (na Farmaceutické fakultě)

OT („oborovky“)
oborový test

ZSV
test základů společenských věd

TSP 2023 – více termínů, elektronicky a ve třech dimenzích

V roce 2023 se připravte na změny oproti dřívějším rokům.

Zaprvé – mění se termín konání TSP. Nebude jednotný, jak tomu bylo dříve, ale zvolíte si jedno datum v období od ledna do dubna 2023 dle vaší preference v rámci nabízených termínů – a to přímo ve vaší e-přihlášce. TSP se koná ve více městech v České i Slovenské republice. Konkrétní dny i města naleznete zde.

Zadruhé – test budete vyplňovat v elektronické podobě. Bude to ale prezenčně v prostorách MU, nikoli online z domova. Do ruky tak zkrátka dostanete tablet a k tomu list papíru pro pomocné výpočty a poznámky (tužku si musíte donést vlastní).

Zatřetí – TSP bude mít nově 3 dimenze:

 • numericko-analytické myšlení
 • kritické myšlení
 • uvažování v anglickém jazyce

Už tedy nebude jeden test s jedním časovým limitem. Každá dimenze bude obsahovat 15 otázek, bude mít samostatný časový limit a bude rovněž samostatně hodnocena.

Začtvrté – Mírně měníme bodové hodnocení vašich odpovědí. Zůstává 1 bod za správně zodpovězenou otázku a 0 bodů za vynechanou otázku. Za nesprávně zodpovězenou otázku se bodová penalizace mění na -0,20 bodu (z původních -0,25).​

O výsledku rozhoduje percentil

Co je to percentil? Obecně se jedná o číslo, které vyjadřuje, kolik procent ostatních uchazečů odpovídalo stejně dobře nebo hůř než vy. Takže když máte percentil třeba 90, pak horší nebo stejný výsledek mělo 90 procent uchazečů.

Percentil, který k přijetí potřebujete, se u jednotlivých studijních programů i kombinací liší. A není předem stanovený – každý rok se číslo mění, protože se mění uchazeči a počet správných odpovědí. Letos budou navíc počítány zvlášť pro každou dimenzi a výsledný percentil vypočítáván z nich.

A u oborovek? Způsob vyhodnocení oborových testů je u každého programu jiný. Podívejte se vždy tedy přímo do popisu programu, který jste si vybrali. Podrobné informace najdete včas také ve své e-přihlášce.

Jak projít přijímacím řízením v 6 krocích

 • od 1. listopadu 2022 do 28. února 2023

  1. Podejte přihlášku

  Nepoženeme vás na poštu, ani do Brna, přihlášku vyplňte elektronicky.

  Čas na podání přihlášky máte od 1. listopadu 2022 do 28. února 2023. Cena jedné přihlášky se odvíjí podle jednotlivých fakult:

  • právnická fakulta: 800 Kč
  • lékařská fakulta: 850 Kč
  • přírodovědecká fakulta: 650 Kč
  • filozofická fakulta: 600 Kč
  • pedagogická fakulta: 600 Kč
  • farmaceutická fakulta: 770 Kč
  • ekonomicko-správní fakulta: 600 Kč
  • fakulta informatiky: 700 Kč
  • fakulta sociálních studií 450 Kč
  • fakulta sportovních studií: 700 Kč

   

 • 2. Zjistěte si, jaké doklady bude třeba předložit

  Uchazeči o studium v bakalářském a magisterském studijním programu musí prokázat, že absolvovali středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

  Pokud jste absolvovali české středoškolské vzdělání, bude třeba doložit maturitní vysvědčení, a to zpravidla před zápisem ke studiu (viz níže). Fakulta vám včas sdělí více informací.

  Pokud jste absolvovali zahraniční středoškolské vzdělání, je třeba jej rovněž doložit. Více informací, jak to udělat, naleznete zde.

 • 3. Připravte se na přijímačky

  S přípravou rozhodně neotálejte – informace k přijímacím zkouškám i oborovým testům uvidíte ve své e-přihlášce.

 • od ledna 2023

  4. Běžte na přijímačky

  Ve většině případů půjdete nejprve na Test studijních předpokladů, pak na případné oborové testy. Každý program má ale vlastní postupy a termíny.

 • 5. Zjistěte svůj percentil

  Vámi dosažený percentil uvidíte nejpozději 3. května 2023 ve své e-přihlášce. Současně se můžete podívat, jestli by vám v minulém roce stačil k přijetí. Ale nezapomeňte, že letos to může být jinak. 

 • 6. Přečtěte si výsledek

  Test studijních předpokladů: Přijímací komise MUNI po svém zasedání zveřejňuje výsledky přijímaček. Dozvíte se je on-line ve své e-přihlášce
  Oborové testy: Přijímací komise fakult zasedají v různé doby, takže termín zveřejnění výsledků oborových testů není jednotný.

 • Co se děje po přijetí

  Vyšlo to? Nevyšlo? Podívejte se, co se děje po přijetí do programu či do více programů.

Co když se nedostanete?

Pokud skončíte jen pár míst „pod čarou“, nevěšte hlavu. Většinou nenastoupí všichni přijatí studenti a jejich uvolněná místa zpravidla fakulta obsazuje studenty podle dosaženého pořadí. A když to nevyjde, nezoufejte a zkuste to příští rok znovu.

Kdybyste byli přesvědčeni, že jsme výsledek přijímacího řízení špatně vyhodnotili, podejte odvolání proti rozhodnutí. Ověříme, jestli jsme postupovali správně.

TSP pro uchazeče se specifickými nároky

Uchazeči s psychickými obtížemi, specifickými poruchami učení, poruchou autistického spektra, chronickým onemocněním a pohybovým nebo smyslovým postižením (zrakovým a sluchovým) mohou požádat o zohlednění svých obtíží také u TSP. O úpravu podmínek přijímací zkoušky je nutné požádat přímo v e-přihlášce. Současně upozorňujeme, že uchazečům se specifickými nároky jsou nabízeny pouze ty termíny TSP, ve kterých je možné adaptaci technicky a organizačně zajistit.

Podívejte se na nabídku

 

Nevíte? Tápete?

Napište nám.

Víme úplně všechno a odpovídáme s úsměvem.
Můžete napsat na e-mail prihlaska@muni.cz, použít formulář nebo Facebook.
Při pokládání dotazu prosím uveďte studijní program, o který máte zájem, případně číslo své přihlášky.

Často kladené dotazy

Diskusní fóra


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info