Dodržování etických zásad je pro nás na prvním místě

Posláním Masarykovy univerzity a všech členů akademické obce je být nositeli demokratických, morálních a etických hodnot. Tyto zásady jsou vtěleny do řady psaných i nepsaných norem, které upravují fungování MU a které uplatňujeme dovnitř i navenek.

Zjistit více

Bez popisku

Akademická integrita pro nás není prázdným pojmem

Je očekáváno, že každý člen akademické obce bude jednat čestně, spravedlivě, s respektem a odpovědností, a to nejen na univerzitě, ale i mimo ni. Na dodržování zásad akademické integrity dohlíží Etická komise MU.

Etický kodex

Vytváříme bezpečné prostředí otevřené pro všechny

Na MU netolerujeme diskriminaci, šikanu, sexuální obtěžování ani jiné formy nevhodného chování. Pokud máte za to, že byla porušena vaše práva nebo práva někoho jiného, můžete se obrátit na ochránkyni práv. Studentům a zaměstnancům je k dispozici také psychologické a studijní poradenství. ​

Ochrana práv

Dodržování zásad etiky výzkumu a publikování je samozřejmostí

Na dodržování etických standardů ve výzkumu, který zahrnuje lidské subjekty, dohlíží Etická komise pro výzkum. Dlouhodobě se také věnujeme prevenci publikování v predátorských časopisech

Nastavili jsme pravidla užívání AI ve výuce

Výzvám nových technologií se nebojíme. Věříme v etické, tvůrčí a bezpečné využívání nástrojů AI ve výuce

Více o využívání AI

Plagiátorství a podvádění u nás nemá šanci

Masarykova univerzita je leaderem v potírání plagiátorstvípsaní prací na zakázku. Elektronické nástroje k odhalování plagiátorství vytvořené na MU používá většina vysokých škol u nás.

Jak se vyhnout plagiátorství

Bez rovnosti příležitostí se neobejdeme

Bez rovnosti příležitostí se neobejdeme

Univerzita není soubor zkumavek a kanceláří, tvoří ji lidé. Naším posláním je proto vytvářet pro všechny spravedlivé, transparentní a rovné podmínky. Zřídili jsme za tím účelem Panel pro rovné příležitosti a přijali Gender equality plan. Zaměstnanci a zaměstnankyně podrobnosti najdou v Portálu.

Ve všech oblastech naší činnosti se snažíme jednat eticky

Ve všech oblastech naší činnosti se snažíme jednat eticky

Věříme, že univerzita hraje ve společnosti významnou roli – roli, kterou bereme jako závazek. Naši dobrovolníci pomáhají všude, kde je to třeba. Pro veřejnost připravujeme bohatý kulturnívědecko-populární program. Chápeme výzvy budoucnosti a chceme za naší činností zanechat co nejmenší ekologickou stopu, proto jsme vetkali udržitelnost do všech aspektů naší činnosti.

Své zkušenosti sdílíme s ostatními

Své zkušenosti sdílíme s ostatními

Jsme aktivním členem European Network for Academic Integrity a projektu Akademická etika, kde si vyměňujeme zkušenosti s předními evropskými a českými univerzitami. Například v Gruzii pomáháme nastavit rámec pro kvalitní výzkum a akademickou integritu pro 9 tamních univerzit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info