Informace o publikaci

Poznávání cévnatých rostlin na základní škole

Autoři

BURDOVÁ Markéta VODOVÁ Libuše

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Tématem diplomové práce je poznávání cévnatých rostlin na základní škole. Teoretická část popisuje vybrané metody, formy, didaktické prostředky a didaktické zásady a charakterizuje čeledi cévnatých rostlin, jejichž zástupci byli použiti při výzkumu na ZŠ. Východiskem pro praktickou část práce je seznam cévnatých rostlin (CR) vytvořený na základě rešerše vybraných 11 učebnic přírodopisu. Seznam byl vytvořen za účelem testování dosažených dovedností v oblasti poznávání rostlin u žáků 8. ročníku. Z celkem 1058 jmen CR přítomných ve vybraných učebnicích přírodopisu bylo pomocí několika kritérií vybráno 10 zástupců. Tyto zástupce žáci 8. ročníku ZŠ Pozořice poznávali ve vstupním testu (pomocí fotografií, obrázků nebo živých rostlin). Následně proběhla mnou navržená výuka na téma poznávání těchto vybraných 10 CR (didaktická část práce). Žáci v hodině pracovali ve skupinách a na základě pozorování obrázků, fotografií nebo živých rostlin vyplňovali pracovní list obsahující základní determinační znaky. V další vyučovací hodině žáci absolvovali výstupní poznávací test. Výsledky obou testů byly následně porovnány, a stejně tak byly porovnány výsledky jednotlivých tříd. Ve výsledcích bylo hodnoceno správné rodové jméno, druhový přívlastek a zařazení do čeledi. Žáci se se všemi 10 rostlinami v průběhu šestého nebo sedmého ročníku setkali. Největšího zlepšení oproti vstupnímu testu dosáhla třída 8. A, kde výuka proběhla pomocí fotografií a nejnižšího zlepšení dosáhla třída 8. B, ve které byly k výuce použity obrázky. Výsledky třídy 8. C, ve které byly při výuce použity živé rostliny, byly průměrné. Součástí didaktické části práce je návrh didaktických kartiček sloužících k fixaci poznatků v oblasti poznávání rostlin.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info