Ninth Brno Conference on Linguistics Studies in English. Patterns and Variation in English Language Discourse

Organizuje: Katedra anglického jazyka a literatury, PdF MU

Termín konání: 16.-17. 9. 2021

Místo konání: Online

Zodpovědná osoba: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navratilova, Ph.D. 

16. až 17. září 2021 organizuje Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně mezinárodní lingvistickou konferenci s názvem Ninth International Brno Conference on Linguistics Studies in English. Patterns and Variation in English Language Discourse, jejímž cílem je pozvat vědce a vysokoškolské učitele z České republiky a ze zahraničí, aby představili a diskutovali o svých současných výzkumných projektech. Konference se zaměřuje na studium role anglického diskurzu v moderní společnosti. Příspěvky z konference budou publikovány v konferenčním sborníku.


Pořadatel
Katedra anglického jazyka a literatury (Pedagogická fakulta)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info