Naši vědci dosahují úspěchů na národní i mezinárodní úrovni

Silnou pozici Masarykovy univerzity potvrzují také výsledky v oblasti získávání výzkumných projektů. Naši vědci dosahují značných úspěchů jak v národních, tak mezinárodních grantových programech. Aktuálně to potvrzují oficiální údaje Evropské komise, podle nichž je MU nejúspěšnějším českým žadatelem o granty v programu H2020 (mezi projekty jsou i dva prestižní granty Evropské vědecké rady – ERC).

V letošním roce MU získalo jako první v ČR také grant Wellcome Trust in Science.

 

Další články

 

Naše články inspirují k dalšímu bádání

Naši vědci pravidelně publikují v prestižních časopisech např. Nature, Science, Cell, PNAS. Spolupracují s kolegy z prestižních zahraničních institucí.

Chcete se podívat našim vědcům pod ruce? Přečtěte si články MU publikované v posledních letech, které jsou v centru pozornosti – na Web of Science patří mezi 1 % nejcitovanějších článků v daném oboru.

Další výsledky

Výsledky výzkumu se uplatňují v praktickém životě

Výsledky vzešlé z vědecké práce mohou posloužit ke zlepšení prostředí každodenního života. Následně se s nimi setkáváme například v medicíně, v průmyslu, ve stavebnictví nebo ve školství. Jsou užitečné a přispívají k pokroku.

Výsledkům vzešlým z výzkumu na MU pomáhá najít uplatnění v praxi Centrum pro transfer technologií.

Zpět do sekce výzkum

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info