Naši vědci dosahují úspěchů na národní i mezinárodní úrovni

Silnou pozici Masarykovy univerzity potvrzují také výsledky v oblasti získávání výzkumných projektů. Naši vědci dosahují značných úspěchů jak v národních, tak mezinárodních grantových programech. Aktuálně to potvrzují oficiální údaje Evropské komise, podle nichž je MU nejúspěšnějším českým žadatelem o granty v programu H2020 – mezi projekty jsou i prestižní granty Evropské vědecké rady.

Čtyři z nejprestižnějších evropských výzkumných ERC grantů byly v posledních letech uděleny vědcům z Masarykovy univerzity – získali jej virolog Pavel Plevka, biolog Richard Štefl, právník David Kosař a biolog Marek Mráz. Na Masarykovu univerzitu se navíc se svými ERC granty přemístili dva excelentní vědci – přední světoví odborníci na teorii grafů Daniel Kráľ a na dějiny umění Matthew Rampley.

MU také jako první v ČR získala grant Wellcome Trust in Science.

Právník David Kosař získal jako první Čech ve svém oboru grant ERC na výzkum soudcovské samosprávy

Právník David Kosař získal jako první Čech ve svém oboru grant ERC na výzkum soudcovské samosprávy

Další články

 

Naše články inspirují k dalšímu bádání

Naši vědci pravidelně publikují v prestižních časopisech např. Nature, Science, Cell, PNAS. Spolupracují s kolegy z prestižních zahraničních institucí.

Chcete se podívat našim vědcům pod ruce? Přečtěte si články MU publikované v posledních letech, které jsou v centru pozornosti – na Web of Science patří mezi 1 % nejcitovanějších článků v daném oboru.

Další výsledky

Výsledky výzkumu se uplatňují v praktickém životě

Výsledky vzešlé z vědecké práce mohou posloužit ke zlepšení prostředí každodenního života. Následně se s nimi setkáváme například v medicíně, v průmyslu, ve stavebnictví nebo ve školství. Jsou užitečné a přispívají k pokroku.

Výsledkům vzešlým z výzkumu na MU pomáhá najít uplatnění v praxi Centrum pro transfer technologií.

Zpět do sekce výzkum