Často kladené otázky

Výběr programu studia

Kde najdu možnosti kombinací v rámci sdruženého studia? Jsou nějaké kombinace doporučené?

Veškeré kombinace, které jsou aktuálně v nabídce, naleznete v popisu každého programu v sekci Možnosti studia – viz stránku Bakalářské a magisterské programy.

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia naleznete tamtéž. Tyto doporučené kombinace mají garantovanou obsahovou či rozvrhovou kompatibilitu. Jiné kombinace jsou také možné, zde ale vzájemný soulad v rozvrhu není zaručen.

Jaký je rozdíl mezi hlavním a vedlejším oborem?

Hlavní a vedlejší obor vybíráte na MUNI v případě volby tzv. sdruženého studia – pokud se tedy chcete věnovat více než jednomu oboru. Sdružené studium umožňuje studovat dva studijní programy najednou. Jeden z nich bude váš hlavní a jedná se o stěžejní část studia (120 kreditů), zabere vám asi dvě třetiny studijního času. Druhý zvolený program je tzv. vedlejší neboli doplňkový (60 kreditů) a zabere vám asi jednu třetinu vašeho studia.

Přijímací zkoušky ovšem musíte složit pro oba zvolené programy. Taktéž budete mít nakonec oba zapsané na diplomu, přestože diplomovou práci budete psát jen v programu, který si zvolíte jako hlavní.

Stále tápete? Podívejte se do slovníčku pojmů!

Kde najdu podrobnější informace o studiu konkrétního programu, např. konkrétní předměty, možnost uplatnění, množství praxe apod.?

Většinu těchto informací (cíle, výstupy studia, praxe, studijní plány apod.) naleznete v rámci nabídky studijních programů. Případně také v e-přihlášce u každého nabízeného programu pod odkazem „Podrobně o programu“ nebo na stránkách jednotlivých fakult v sekci pro uchazeče. Pokud vás zajímá cokoli navíc, neváhejte se obrátit na konzultanta, kterého naleznete v popisu daného programu.

Lze se podívat dopředu na rozvrh hodin daného programu?

Rozvrh má každý student jiný, vytváří si jej na většině programů sám vždy před začátkem každého semestru.

Zatímco přednášky probíhají v pevně určené časy, seminárních skupin bývá při větším množství studentů vypisováno více – v různých časech. Z těch si pak studenti sami vybírají, proto u většiny programů nelze vygenerovat jeden univerzální rozvrh pro všechny studenty.

Přehled předmětů, které vás v rámci studia potkají, najdete u každého programu v sekci Předměty, viz Bakalářské a magisterské programy.

Jaká je časová náročnost prezenčního studia?

Dá se obecně říct, že každý získaný kredit v rámci studia představuje studijní zátěž zhruba 25–30 hodin. V rámci jednooborového studia je povinností získat v bakalářském stupni studia za 3 roky studia celkem 180 kreditů. V rámci sdruženého studia vždy platí, že je zastoupen hlavním oborem (120 kreditů) a vedlejším oborem (60 kreditů).

Časová náročnost však vždy záleží na každém studentovi, jeho schopnostech a konkrétním studijním programu, jejich případných kombinacích a požadavcích kladených danou fakultou.

Jaká je časová náročnost kombinované formy studia?

Na většině fakult kombinované studium probíhá v pátek, v sobotu, někdy i v pondělí. Dny výuky ani jejich frekvence v měsíci se však nedají zobecnit, vždy záleží na každé fakultě a konkrétním studijním programu. Více informací vám dodá studijní oddělení vámi zvolené fakulty.

Přihláška a přijímací zkoušky

Kdy a jak se podává přihláška ke studiu?

1. listopadu 2023 – 29. února 2024. Přihláška se podává výhradně elektronicky.

Kolik stojí jedna přihláška?

Cena jedné přihlášky se odvíjí podle jednotlivých fakult:

 • Právnická fakulta: 800 Kč
 • Lékařská fakulta: 900 Kč
 • Přírodovědecká fakulta: 650 Kč
 • Filozofická fakulta: 650 Kč
 • Pedagogická fakulta: 600 Kč
 • Farmaceutická fakulta: 800 Kč
 • Ekonomicko-správní fakulta: 900 Kč
 • Fakulta informatiky: 700 Kč
 • Fakulta sociálních studií: 450 Kč
 • Fakulta sportovních studií: 800 Kč

Kolik přihlášek si můžu podat?

Kolik chcete – počet přihlášek není omezen. V rámci jedné přihlášky se můžete současně hlásit do prezenční i kombinované formy daného studijního programu. Přihlášku podáváte na každý vybraný studijní program samostatně. Poplatek zaplatíte za každou podanou přihlášku.

Existují nějaké tipy, jak postupovat při vyplňování přihlášky?

Pokud už víte, na jaký chcete jít studijní program, dobře zvažte výběr nabízených studijních plánů. V nabídce může být jednooborové studium bez specializace, nebo s ní, případně sdružené studium, kde si vybíráte hlavní a vedlejší obor. V některých případech nabízí studijní program takzvanou odloženou volbu, tedy že si třeba specializaci nebo vedlejší obor vyberete až v průběhu prvního ročníku. Je proto dobré si ujasnit, která varianta je pro vás prioritou, co je spíše záložní možnost, a o co nemáte až takový zájem. Podle toho za sebe plány seřadíte.

Stále tápete? Podívejte se na video!

Jak fungují priority studijních plánů v e‑přihlášce?

Do studijního programu lze podat pouze jednu přihlášku. V rámci jedné přihlášky si však můžete vybrat až 3 studijní plány a označit je prioritami podle toho, který plán preferujete nejvíce.

Pořadí a volbu priorit ale dobře zvažte! Pokud budete přijati do studijního plánu, kterému jste přiřadili prioritu číslo 1, není možné, abyste se později zapsali do studia dle studijního plánu s nižšími prioritami. V případě, že si zvolíte jako jedinou prioritu sdružené studium a do vedlejšího studijního programu nebudete přijati, nebude možné, abyste se zapsali pouze do hlavního programu jako do jednooborového studia.

Varianty studijních plánů a jejich priority v rámci programu lze v e‑přihlášce měnit do konce období pro podávání přihlášek.

V rámci přijímacího řízení si také můžete podat jednotnou fakultní přihlášku na ESF. Více informací naleznete na webových stránkách fakulty.

Nevyznáte se ve výše uvedených pojmech? Podívejte se do slovníčku pojmů!

Přijímáte bez přijímacích zkoušek?

Požádat o odpuštění přijímacích zkoušek je možné na všech fakultách. Splnit musíte ovšem specifické podmínky dané fakultou. Detaily se proto vždy dozvíte na webových stránkách konkrétní fakulty, k lepšímu zorientování vám pomůže náš rozcestník.

Musím maturovat z určitých předmětů? Zohledňuje se státní maturita?

Ne, není to nutné a státní maturita se nezohledňuje. Stačí odmaturovat úspěšně. Nezáleží na tom, z jakých předmětů a „za kolik“.

Je potřebné u přijímaček doložit maturitní vysvědčení a životopis?

K přijímacím zkouškám maturitní vysvědčení ani životopis nepotřebujete. Autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení po vás budeme požadovat až před zápisem do studia (po úspěšném splnění přijímaček). Životopis ovšem ani zde není potřeba.

Jaké přijímací zkoušky musím udělat?

Šest z našich deseti fakult používá jako přijímací zkoušku Test studijních předpokladů (TSP).

 • Výjimkou je Lékařská fakulta, která má odborné přijímací testy (biologie, fyzika, chemie a případně somatologie, v kombinaci podle studijního programu, na který si podáváte přihlášku);
 • dále je to Farmaceutická fakulta, která má oborové testy z biologie a chemie a testy všeobecných studijních předpokladů (VSP);
 • Fakulta sportovních studiíoborový test a součástí je i praktická přijímací zkouška (detailnější informace o přijímacím řízení na daný program najdete na webu fakulty);
 • a na Fakultě sociálních studií jsou přijímací zkoušky ve formě SCIO testů ze ZSV (kromě programu Psychologie, která má jiné podmínky. Více informací najdete na webových stránkách FSS).

Některé fakulty a programy mají předepsané také oborové přijímací zkoušky. Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách konkrétních fakult.

Jak se připravit na přijímačky a oborové testy u konkrétních programů?

V případě TSP doporučujeme vyzkoušet si ukázkové testy pro jednotlivé dimenze a taky náš e-learningový kurz – vše najdete online na našich stránkách. Také průběžně trénujte numericko-analytické, kritické myšlení či uvažování v anglickém jazyce. Zopakujte si práci se vzorečky a výrokovou logiku, čtěte aktuální zprávy a zkuste se v nich rychle zorientovat a procvičujte svoji angličtinu – třeba čtením článků.

V případě oborových zkoušek je dobré se připravovat dle doporučené studijní literatury, která je uvedena u popisu každého studijního programu; případně můžete hledat přímo na stránkách jednotlivých fakult.

Pokud máte zájem, můžete využít také nabídky placených kurzů.

Co je to percentil?

Percentil udává hodnotu, která porovnává váš výsledek s výsledkem dalších uchazečů, kteří spolu s vámi psali stejnou variantu přijímací zkoušky.

Např. percentil 90 znamená, že 90 % uchazečů mělo stejný nebo horší výsledek. Naopak s percentilem 10 mělo horší výsledek jen 10 % uchazečů. Dopředu tedy nelze jednoznačně určit, jaký percentil budete mít, protože výkony uchazečů jednotlivých variant a v jednotlivých letech se přirozeně mění.

Kde najdu percentily z minulého roku?

Percentily z minulého roku, se kterými byli uchazeči přijímáni do různých studijních programů a jejich kombinací na všech fakultách, naleznete na naší úřední desce.

Kdy se konají přijímací zkoušky?

V roce 2024 se připravte opět na pár změn oproti předchozím letům. Co vás čeká?

Dva pokusy

Nově máte možnost (ale nikoli povinnost) absolvovat dva pokusy TSP. Můžete si tedy zvolit až 2 termíny, jeden v každém časovém bloku (viz níže). Započítán bude pokus s lepším celkovým dosaženým výsledkem.

Termíny ve dvou blocích

TSP se budou konat ve dvou časových blocích:

1. blok

 • 1. prosince 2023 – 14. února 2024
 • TSP se skládají pouze v Brně.
 • Výsledky v podobě percentilu budou v e-přihlášce zveřejněny nejpozději 23. února 2024.

2. blok

 • 15. února 2024 – 21. dubna 2024
 • TSP je možnost skládat v Brně, ale i v jiných městech České i Slovenské republiky (Praha, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc, Zlín, Ostrava, Bratislava a Žilina).
 • Výsledky v podobě percentilu budou v e-přihlášce zveřejněny nejpozději 30. dubna 2024.

V e-přihlášce si musíte zvolit minimálně 1 termín a je jedno, jestli z bloku 1, nebo 2. Můžete si ale vybrat až 2 termíny (z každého bloku jeden) a mít tak 2 pokusy.

Volba v e-přihlášce

Už při podání přihlášky si volíte závazně alespoň jeden termín TSP. Termín testu je nutné si vybrat nejpozději 14 dnů předem a současně nejpozději 29. února 2024. Těchto 14 dní před testem musíte být na termín nejen přihlášeni, ale přihlášku musíte mít také zaplacenou!

Současně platí, že termíny mají omezenou kapacitu. Čím dříve si podáte přihlášku, tím víc termínů budete mít na výběr.

Termíny oborových testů najdete zde, vše budete mít také ve své e-přihlášce.

Je možné získat náhradní termín přijímací zkoušky?

V případě, že se nemůžete z velmi závažných důvodů (např. hospitalizace z akutních důvodů, reprezentace ČR ve sportu) dostavit k termínu TSP, který jste si zvolili ve své e-přihlášce, můžete požádat do dvou dnů od daného termínu TSP komunikátory na adrese prihlaska@muni.cz o náhradní termín. K žádosti o náhradní termín je nutné přiložit příslušné potvrzení. Každá žádost bude individuálně posuzována.

Jestliže s předstihem víte, že nemáte možnost se z vážných důvodů (např. z důvodu studia v zahraničí) zúčastnit ani jednoho z nabízených řádných termínů TSP, můžete do konce dubna podat žádost o mimořádný termín, který se bude konat v srpnu. Žádost o mimořádný termín TSP (včetně doložení příslušného potvrzení) se podává písemně k rukám prorektora pro vzdělávání a kvalitu Mgr. Michala Bulanta, Ph.D. Žádost zašlete na adresu: Rektorát Masarykovy univerzity, Studijní odbor, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno.

O možnosti náhradních termínů oborových testů či praktické přijímací zkoušky se informujte na příslušné fakultě.

Kde se konají přijímací zkoušky?

Test studijních předpokladů (TSP) je možné konat ve více městech v České i Slovenské republice (Praha, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc, Zlín, Ostrava, Bratislava a Žilina). Konkrétní termín (den) a místo (město) si zvolíte ve své e-přihlášce. Termíny TSP v prvním časovém bloku se konají pouze v Brně.

Oborové testy se konají přímo na fakultě v Brně. Vše budete mít ve své e-přihlášce.

Existuje nějaká mapa školy? Bojím se, že nenajdu učebnu, kde se píšou přijímací testy.

Mapa školy včetně všech místností je k dispozici v Informačním systému univerzity, podívat se na ni můžete také na stránce https://www.muni.cz/mapa. Hned za vstupem do budov MUNI se nachází rozcestníky, případně vám poradí na vrátnici. Během přijímacích zkoušek se však bát nemusíte, koordinátoři vám na místě poradí a nasměrují vás. 

Průběh studia

Jaká je výše školného a poplatků za studium?

Jsme veřejnou vysokou školou, studium je při splnění tzv. standardní doby studia tudíž plně hrazeno státem. Školné tedy na MUNI neplatíte, připravte se ale na výdaje se studiem spojené (a se studentským životem, samozřejmě ).

Pouze při překročení vymezené doby pro studium „zdarma“, tzn. 4 roky u bakalářského, 3 roky u navazujícího magisterského programu, jsou studentovi vyměřeny poplatky za prodloužení studia. Tyto poplatky se s délkou prodloužení studia postupně zvyšují.

Jaká stipendia MUNI nabízí?

Během studia na MUNI můžete získat prospěchové stipendium za skvělé studijní výsledky, ubytovací stipendium jako příspěvek na bydlení, stipendia na podporu mobility, zahraničních pobytů a stáží, sociální stipendium a mnoho dalších. Více se dozvíte na stránce věnované přímo stipendiím.

Jaká je pravděpodobnost, že se dostanu na kolej?

Správa kolejí a menz MU spravuje celkem devět kolejí. Neexistuje nicméně žádný pořadník ani přednost pro studenty prvních ročníků. Funguje tzv. časová soutěž: když bude člověk rychle klikat, kolej je jeho. Více informací o přihlašování najdete na webu Správy kolejí a menz.

Pokud se na vybranou kolej nedostanete, nebo preferujete bydlení na privátu, můžete k hledání nájmu nebo spolunájemníků využít univerzitní portál www.bydleni.muni.cz. Dále je přímo v Informačním systému MU k dispozici vývěska s inzercí nabízeného a poptávaného ubytování. S hledáním ubytování vám mohou pomoci i sociální sítě, skupiny na Facebooku jako Ubytování v Brně nebo Bydlení v Brně sdružují tisíce zájemců a nabídek.

Jaké jsou možnosti stravování v univerzitních menzách?

Univerzita nabízí celkem 9 menz a bufetů rozmístěných po celém Brně. Pokud jste v prezenčním studiu, máte v menzách Masarykovy univerzity nárok na studentskou cenu jídel, která je výrazně nižší než standardní (tzv. studentské menu stojí 85 Kč). Platíte v nich ze studentského účtu, na nějž máte rychlý přístup přes svou studentskou kartu ISIC. Na tu si nabijete kredit buď v menze, nebo u vybraných SUPO automatů. Více se dozvíte na stránkách Správy kolejí a menz.

Kdo mi poradí, pokud budu něco potřebovat poté, co nastoupím do studia?

Většinu informací vám poskytne samotná fakulta při zahájení studia, obracet se můžete také na jednotlivé programové konzultanty, studijní oddělení každé fakulty a vyučující předmětů. Rádi vám pomůžou i v Poradenském centru.

Neváhejte se také jako nováček na Masarykově univerzitě zaregistrovat na Prvákoviny!

Mohu po dokončení bakalářského studia pokračovat v jiném programu v navazujícím magisterském studiu?

Absolventi bakalářských programů často pokračují stejnojmenným navazujícím programem, který dále rozvíjí a prohlubuje jejich nabyté znalosti. Není to však nutností, absolvent bakalářských programů může pokračovat v libovolném navazujícím magisterském programu, pokud mu to podmínky přijímacího řízení umožňují. Samozřejmě je nutné splnit přijímací zkoušku. 

Doporučené možnosti navazujícího magisterského studia naleznete v popisu každého programu v sekci Navazující studium, viz Bakalářské a magisterské programy. Podrobnosti pak naleznete na stránkách navazujícího magisterského studia.

Jaké jsou možnosti sportu a tělesné výchovy v rámci studia na MUNI?

V rámci bakalářského studia je povinností každého studenta absolvovat celkem dva semestry tělesné výchovy dle jeho výběru. Je to ale příjemná povinnost! MUNI poskytuje širokou nabídku klasických i netradičních sportů, letních či zimních výcvikových kurzů apod. Další semestry navíc student může sportovat dál, s menším poplatkem za účast.

Více naleznete v sekci věnované sportu na MUNI.

Budu mít možnost zapsat si nějaký kurz cizího jazyka?

V rámci vašeho studijního programu je třeba absolvovat kurz vybraného cizího jazyka, který se zpravidla týká přímo studovaného oboru. Konkrétní požadavky se liší podle studované fakulty.

Pokud ovšem chcete rozvinout své jazykové schopnosti i mimo povinné předměty, nabízíme v rámci volitelných předmětů celou škálu dalších cizích jazyků, od těch klasických až po netradiční.

Kde najdu více informací o možnostech vycestování do zahraničí?

Veškeré možnosti, které Masarykova univerzita nabízí, jsou k dispozici na stránkách Centra zahraniční spolupráce. Nejčastější formou výjezdu do zahraničí během studia je program Erasmus+, který má v nabídce každá fakulta univerzity. Na každé katedře/ústavu je pak k dispozici tzv. Erasmus koordinátor, který vám poskytne kompletní nabídku zahraničních mobilit. Počítejte ovšem s tím, že zahraniční pobyt nebo stáž jsou možné až od druhého ročníku bakalářského studia.

Kde najdu informace o možnostech mimoškolních aktivit?

Na Masarykově univerzitě existuje přes šedesát spolků, jsou různě velké a různě aktivní, vždy si v nich ale studenti organizují činnost v oblasti, která je baví nejvíc. Některé fungují jen v rámci jedné katedry nebo fakulty, jiné jsou celouniverzitní. Brány mají otevřené všechny, stačí si jen vybrat!

A pokud jste fandové dobrovolnické činnosti, neváhejte se zapojit do aktivit MUNI POMÁHÁ!

Kontakt pro bakalářské a magisterské studium

Nevíte si rady? Napište nám.

Víme úplně všechno a odpovídáme s úsměvem.
Můžete napsat na e-mail prihlaska@muni.cz, použít formulář nebo Facebook.
Při pokládání dotazu prosím uveďte studijní program, o který máte zájem, případně číslo své přihlášky.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info