Termíny přihlášek, přijímaček a zápisů

pro bakalářské a magisterské studium

Dny otevřených dveří

Open Day MUNI 2019 se uskuteční v pátek 13. 9. 2019.

Více o Dnech otevřených dveří

Podávání přihlášek

přihlášky můžete podávat
od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019

Přihlášky do akademického roku 2020/2021 bude možné podávat od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020.

Podívejte se na nabídku

Přijímací zkoušky

Právnická fakulta

TSP: 27.–28. dubna 2019

Lékařská fakulta

TSP se nekoná;

oborové testy z biologie, chemie a fyziky

Oborové testy:
magisterské obory (VL a ZL): červen 2019
bakalářské obory: červen 2019

více informací

Přírodovědecká fakulta

TSP: 27.–28. dubna 2019

Oborové testy: 27. dubna 2019

Filozofická fakulta

TSP: 27.–28. dubna 2019

Oborové testy: 27.–28. dubna 2019

Pedagogická fakulta

TSP: 27.–28. dubna 2019

Oborové testy: 23.–28. dubna 2019

Ekonomicko-správní fakulta

TSP: 27.–28. dubna 2019

Fakulta informatiky

TSP: 27.–28. dubna 2019

Fakulta sociálních studií

TSP: 27.–28. dubna 2019

Scio testy

Scio testy – více informací

TSP: týká se uchazečů, kteří si jako jednu ze součástí přijímací zkoušky zvolí TSP a dále uchazečů mezifakultního studia s filozofickou fakultou

Oborové testy: bude stanoveno v září 2018 (týkají se pouze některých programů filozofické fakulty v rámci mezifakultního studia)

Fakulta sportovních studií

TSP se nekoná;

oborové testy a praktická zkouška

Oborové písemné testy:
řádný termín 4. května 2019
náhradní termín 22. června 2019

Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy:
řádný termín: 13.–14. dubna 2019
náhradní termín: 22. června 2019

Přesný termín TSP, tzn. datum, čas a místo konání, se objeví v e-přihlášce začátkem dubna.
Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá.

Více o TSP a přijímačkách

Termíny zápisů a focení

Zápisy a focení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info