Termíny přihlášek, přijímaček a zápisů

pro bakalářské a magisterské studium

Dny otevřených dveří

Termíny podávání přihlášek

přihlášky můžete podávat
od 1. listopadu 2017 do 28. února 2018

Vyberte si obor

Termíny přijímacích zkoušek

Právnická fakulta

TSP: 21.–22. dubna 2018

Lékařská fakulta

TSP se nekoná;

oborové testy z biologie, chemie a fyziky

Oborové testy:
magisterské obory (VL a ZL): 15. a 16. června 2018
bakalářské obory: 21. června 2018

více informací

Přírodovědecká fakulta

TSP: 21.–22. dubna 2018

Oborové testy: 21. dubna 2018

Filozofická fakulta

TSP: 21.–22. dubna 2018

Oborový test z psychologie: 21.–22. dubna 2018

Ostatní oborové testy a ústní zkouška z Psychologie 7. - 8. června 2018

Pedagogická fakulta

TSP: 21.–22. dubna 2018

Oborové testy: 16.–22. dubna 2018

Ekonomicko-správní fakulta

TSP: 21.–22. dubna 2018

Fakulta informatiky

TSP: 21.–22. dubna 2018

Fakulta sociálních studií

TSP: 21.–22. dubna 2018

Scio testy

Scio testy – více informací

TSP: týká se uchazečů, kteří si jako jednu ze součástí přijímací zkoušky zvolí TSP a dále uchazečů mezifakultního studia s filozofickou fakultou

Oborové testy: 21.–22. dubna 2018 (týkají se pouze některých oborů filozofické fakulty v rámci mezifakultního studia)

Fakulta sportovních studií

TSP se nekoná;

oborové testy a praktická zkouška

Oborové písemné testy:
řádný termín 29. dubna 2018
náhradní termín 23. června 2018

Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy:
řádný termín: 14.–15. dubna 2018
náhradní termín: 23. června 2018

Přesný termín TSP, tzn. datum, čas a místo konání, se objeví v e-přihlášce začátkem dubna.
Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá.

Více o TSP a přijímačkách

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info