Termíny přihlášek, přijímaček a zápisů

pro bakalářské a magisterské studium

Dny otevřených dveří

Speciální den otevřených dveří Open Day MUNI 2019 se uskutečnil v pátek 13. 9. 2019 na osmi fakultách a 30. 11. 2019 na lékařské fakultě. V průběhu ledna a února 2020 jste si mohli prohlédnout naše fakulty v rámci dnů otevřených dveří. V dalším akademickém roce pro vás opět chystáme Open Day MUNI, o termínu vás budeme informovat.

Více o Dnech otevřených dveří

Podávání přihlášek

Přihlášky do akademického roku 2020/2021 je možné podávat od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020.

Na fakultu sociálních studií lze podávat přihlášky již od 1. září 2019.

Podívejte se na nabídku

Přijímací zkoušky

Právnická fakulta

TSP: ZMĚNA termínu kvůli epidemii COVID-19: 20.–21. 6. 2020

Lékařská fakulta

TSP se nekoná;

oborové testy z biologie, chemie a fyziky, somatologie v kombinaci podle studijního programu

Oborové testy:
magisterské programy (VL, ZL, Embryolog): 12. a 13. června 2020
bakalářské programy a obory: červen 2020

více informací od 1. 11. 2019 zde

Přírodovědecká fakulta

TSP: ZMĚNA termínu kvůli epidemii COVID-19: 20.–21. 6. 2020

O změně termínu oborových testů následkem epidemie COVID-19 budou přihlášení uchazeči informováni.

Filozofická fakulta

TSP: ZMĚNA termínu kvůli epidemii COVID-19: 20.–21. 6. 2020

O změně termínu oborových testů následkem epidemie COVID-19 budou přihlášení uchazeči informováni.

Pedagogická fakulta

TSP: ZMĚNA termínu kvůli epidemii COVID-19: 20.–21. 6. 2020

O změně termínu oborových testů následkem epidemie COVID-19 budou přihlášení uchazeči informováni.

Ekonomicko-správní fakulta

TSP: ZMĚNA termínu kvůli epidemii COVID-19: 20.–21. 6. 2020

Fakulta informatiky

TSP: ZMĚNA termínu kvůli epidemii COVID-19: 20.–21. 6. 2020

Fakulta sociálních studií

TSP: ZMĚNA termínu kvůli epidemii COVID-19: 20.–21. 6. 2020

Scio testy

Scio testy – více informací

TSP: týká se uchazečů, kteří si jako jednu ze součástí přijímací zkoušky zvolí TSP a dále uchazečů mezifakultního studia s filozofickou fakultou

Oborové testy: týkají se pouze některých programů filozofické fakulty v rámci mezifakultního studia

Novinka: pravidla pro přijetí bez přijímacích zkoušek

Fakulta sportovních studií

TSP se nekoná;

oborové testy a praktická zkouška

O změně termínu oborových testů a praktické přijímací zkoušky z tělesné výchovy následkem epidemie COVID-19 budou přihlášení uchazeči informováni.

 

Přesný termín TSP, tzn. datum, čas a místo konání, se objeví v e-přihlášce.
Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá.

Více o TSP a přijímačkách

Termíny zápisů a focení

Zápisy a focení