Termíny přihlášek, přijímaček a zápisů

pro bakalářské a magisterské studium

Dny otevřených dveří

Speciální den otevřených dveří Open Day MUNI 2019 se uskutečnil v pátek 13. 9. 2019 na osmi fakultách a 30. 11. 2019 na lékařské fakultě. V průběhu ledna a února 2020 se konají ještě dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách, konkrétní termíny naleznete pod odkazem níže.

Více o Dnech otevřených dveří

Podávání přihlášek

Přihlášky do akademického roku 2020/2021 je možné podávat od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020.

Na Fakultu sociálních studií lze podávat přihlášky již od 1. září 2019.

Podívejte se na nabídku

Přijímací zkoušky

Právnická fakulta

TSP: 25.–26. dubna 2020

Lékařská fakulta

TSP se nekoná;

oborové testy z biologie, chemie a fyziky, somatologie v kombinaci podle studijního programu

Oborové testy:
magisterské programy (VL, ZL, Embryolog): 12. a 13. června 2020
bakalářské programy a obory: červen 2020

více informací od 1. 11. 2019 zde

Přírodovědecká fakulta

TSP: 25.–26. dubna 2020

Oborové testy: 25. dubna 2020

Filozofická fakulta

TSP: 25.–26. dubna 2020

Oborové testy: 24.–26. dubna 2020

Pedagogická fakulta

TSP: 25.–26. dubna 2020

Oborové testy: 25.–30. dubna 2020

Ekonomicko-správní fakulta

TSP: 25.–26. dubna 2020

Fakulta informatiky

TSP: 25.–26. dubna 2020

Fakulta sociálních studií

TSP: 25.–26. dubna 2020

Scio testy

Scio testy – více informací

TSP: týká se uchazečů, kteří si jako jednu ze součástí přijímací zkoušky zvolí TSP a dále uchazečů mezifakultního studia s filozofickou fakultou

Oborové testy: týkají se pouze některých programů filozofické fakulty v rámci mezifakultního studia

Novinka: pravidla pro přijetí bez přijímacích zkoušek

Fakulta sportovních studií

TSP se nekoná;

oborové testy a praktická zkouška

Oborové písemné testy:
řádný termín 26. dubna 2020

Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy:
řádný termín: 18.–19. dubna 2020
náhradní termín: 20. června 2020

Přesný termín TSP, tzn. datum, čas a místo konání, se objeví v e-přihlášce začátkem dubna.
Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá.

Více o TSP a přijímačkách

Termíny zápisů a focení

Zápisy a focení