Termíny přihlášek, přijímaček a zápisů

pro bakalářské a magisterské studium

Dny otevřených dveří

Termíny podávání přihlášek

přihlášky můžete podávat
od 1. listopadu 2016 do 28. února 2017

Vyberte si obor

Termíny přijímacích zkoušek

Právnická fakulta TSP: 6.–7. května 2017
Lékařská fakulta TSP se nekoná; oborové testy z biologie, chemie a fyziky Oborové testy:
magisterské obory (VL a ZL): 16. a 17. června 2017
bakalářské obory: 22. června 2017
více informací
Přírodovědecká fakulta TSP: 6.–7. května 2017 Oborové testy: 6. května 2017
Filozofická fakulta TSP: 6.–7. května 2017 Oborové testy: 8.–9. června 2017
Oborový test psychologie 7. května 2017
Pedagogická fakulta TSP: 6.–7. května 2017 Oborové zkoušky talentové: 10.–13. dubna 2017
Oborové testy: 6. května 2017
Ekonomicko-správní fakulta TSP: 6.–7. května 2017
Fakulta informatiky TSP: 6.–7. května 2017
Fakulta sociálních studií TSP: 6.–7. května 2017
Scio testy
Scio testy – více informací
TSP: týká se uchazečů, kteří si jako jednu ze součástí přijímací zkoušky zvolí TSP a dále uchazečů mezifakultního studia s filozofickou fakultou
Oborové testy: 8.–9. června 2017 (týkají se pouze některých oborů filozofické fakulty v rámci mezifakultního studia)
Fakulta sportovních studií TSP: 6.–7. května 2017 Oborový test z přírodních věd (obory Regenerace a výživa ve sportu a Fyzioterapie): 7. května 2017
Praktická přijímací zkouška z tělesné výchovy: 20.–21. května 2017

Přesný termín TSP, tzn. datum, čas a místo konání, se objeví v e-přihlášce začátkem dubna.
Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá.

Více o TSP a přijímačkách

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info