Termíny přihlášek, přijímaček a zápisů

pro bakalářské a magisterské studium

Dny otevřených dveří

Opět pro vás připravujeme speciální den otevřených dveří Open Day MUNI 2020 pro následující akademický rok! Všechny fakulty se uchazečům otevřou v sobotu 7. listopadu 2020, účast je bezplatná, aktuální informace budeme postupně zveřejňovat na speciálním registračním webu.

Plánujeme také dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách, které zpravidla probíhají v lednu a únoru. O konkrétních termínech vás budeme informovat.

Více o Dnech otevřených dveří

Podávání přihlášek

Přihlášky do akademického roku 2020/2021 bylo možné podávat od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020, na fakultu sociálních studií již od 1. září 2019.

Brzy zveřejníme termíny pro následující akademický rok.

Podívejte se na nabídku

Přijímací zkoušky

Vzhledem ke stále se vyvíjející epidemiologické situaci v České republice si univerzita vyhrazuje možnost změny termínů.

Uchazečům o studium, kteří budou ve dnech 20.-21. června 2020 konat Test studijních předpokladů, byly v e-přihlášce zpřístupněny pozvánky k přijímacímu řízení. V pozvánce najdou údaje o místu a čase konání zkoušek, ale také důležité informace o hygienických opatřeních v souvislosti s epidemií COVID-19. Zkoušky se uchazeč může zúčastnit pouze tehdy, nemá-li příznaky virového infekčního onemocnění. Při prezenci je nutno odevzdat vytištěné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je přílohou pozvánky. Po celou dobu přítomnosti v budově, kde se zkoušky konají, budou mít uchazeči i dozorující nasazenou ochranu úst a nosu. Uchazečům doporučujeme vzít si s sebou rovněž náhradní roušky a uzavíratelný obal na použité roušky. Test studijních předpokladů se bude psát jak v Brně, tak také v dalších sedmi městech ČR.

Právnická fakulta

TSP: ZMĚNA termínu kvůli epidemii COVID-19: 20.–21. 6. 2020

podrobné informace z fakulty naleznete zde

Lékařská fakulta

TSP se nekoná;

oborové testy z biologie, chemie a fyziky, somatologie v kombinaci podle studijního programu

Oborové testy:
dlouhé magisterské programy (VL, ZL, Embryolog): 12., 13. a 14. června 2020
bakalářské programy a obory: 18. června 2020

více informací od 1. 11. 2019 zde

Přírodovědecká fakulta

TSP: ZMĚNA termínu kvůli epidemii COVID-19: 20.–21. 6. 2020

Oborové testy: 20.–21. 6. 2020
Váš přesný termín naleznete v e-přihlášce.

Filozofická fakulta

TSP: ZMĚNA termínu kvůli epidemii COVID-19: 20.–21. 6. 2020

Oborové testy: 19.–22. 6. 2020
Váš přesný termín naleznete v e-přihlášce.

Pedagogická fakulta

TSP: ZMĚNA termínu kvůli epidemii COVID-19: 20.–21. 6. 2020

Oborové testy: 16.–21. 6. 2020
Váš přesný termín naleznete v e-přihlášce.

Ekonomicko-správní fakulta

TSP: ZMĚNA termínu kvůli epidemii COVID-19: 20.–21. 6. 2020

Fakulta informatiky

TSP: ZMĚNA termínu kvůli epidemii COVID-19: 20.–21. 6. 2020

Fakulta sociálních studií

ZMĚNA: pouze Scio testy (OSP + ZSV)

Scio testy: poslední uznávaný termín: 27. 6. 2020 

POZOR: podrobnější informace pro uchazeče o studium do všech stupňů studia naleznete zde

Scio testy – více informací

TSP a oborové testy: týkají se pouze některých programů filozofické fakulty v rámci mezifakultního studia

Novinka: pravidla pro přijetí bez přijímacích zkoušek

Fakulta sportovních studií

ZMĚNA: TSP ani praktická zkouška se nekoná;

písemné oborové testy

oborové testy: 21. 6. 2020

Přesný termín TSP, tzn. datum, čas a místo konání, se objeví v e-přihlášce.
Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá.

Více o TSP a přijímačkách

Termíny zápisů a focení

Zápisy a focení