Konference Život ve zdraví 2019

Zveme vás na mezioborovou konferenci zaměřenou na vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v oblasti ochrany a podpory zdraví, která se koná pod záštitou doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty MU. Přispějte svými poznatky a náměty k výchově ke zdraví!
 
Tematické ohruhy:


  • Výzkum v oblasti ochrany a podpory zdraví

  • Projekty a programy ochrany a podpory zdraví

  • Vzdělávání v oblasti ochrany a podpory zdraví

 
5. - 6. září 2019 Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9.
Zahájení konference: čtvrtek 5. 9. 2019 v 10:30, Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 - suterén.
Ukončení konference: pátek 6. 9. 2019 v odpoledních hodinách.

 
 
Na konferenci je nutné se registrovat nejpozději do 20. 8. 2019


Pořadatel
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (Pedagogická fakulta)
Odpovědnost
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://is.muni.cz/auth/do/ped/dekanat/web/ZvZ_2019_program.pdf
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/090/809/689/90809689/ZvZ_2019_program.pdf