Natoč video, kterým budeš reprezentovat SVOU FAKULTU!

Zprostředkuj s pomocí videa zážitek a přátelskou atmosféru naší fakulty. Ukaž novým uchazečům o studium, co můžou na FSpS zažít a naučit se!

  • 30 vteřinové video

4 KATEGORIE:

  • propagace konkrétního Bc. nebo NMgr. oboru FSpS
  • propagace sportu, předmětu, kurzu FSpS
  • propagace FSpS
  • propagace studia v zahraničí

CO ZA TO?
Věčnou slávu! Protože videa uvidí uchazeči na Facebooku FSpS a dokonce možná i při Dni otevřených dveří!

A stipendium!
1. Místo 15 000 Kč pro tým
2. místo 10 000 Kč pro tým
3. místo 5 000 Kč pro tým

TERMÍNY A KAM SPOT ODEVZDAT?
Video vložte do úschovny studijní referentky Zorky Poppové s údaji o členech (nezbytné pro výplatu stipendia) nebo doneste na studijní na USB disku
1. kolo: odevzdání videí do 30. Listopadu 2016 2. kolo: odevzdání videí do 31. Ledna 2017
________________________________________________________________
Spot nesmí být hanlivý, používat vulgární slova ani propagovat alkohol.

Fakulta si vyhrazuje právo při nízké úrovni anebo počtu odevzdaných spotů nevyhlásit žádný spot.

Zapojit se mohou i studenti doktorského studia (mimořádné stipendium mimo stipendijní programy).

Tato výzva a vyplacení stipendia platí pouze pro studenty Fakulty sportovních studií, kteří budou mít aktivní studium při vyhlášení vítězných spotů.

Autoři videa a figuranti natočení ve spotu poskytnutím videa studijnímu oddělení souhlasí se zveřejněním spotu.


Pořadatel
Fakulta sportovních studií
Odpovědnost
Mgr. Zora Poppová
Další informace, fotografie nebo videa k události
http://www.fsps.muni.cz/obrazky/jpg/Zazari.jpg

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info