Konference - Regionální geografie na VŠ, SŠ a ZŠ

Zveme všechny zájemce o (nejen) regionální geografii na 27. středoevropskou geografickou konferenci pořádanou katedrou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Katedrou geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Jihomoravskou pobočkou České geografické společnosti. Letošní ročník bude v duchu Regionální geografie na VŠ, SŠ a ZŠ. Zaměříme se na aktuální podobu výuky regionální geografie a otevřeme otázky týkající se jejího budoucího směřování.
Termín konání: 17. října 2019 (plenární referáty, panelové diskuse, posterová sekce, společenský večer)
Místo konání: Galerie RUV (suterén), učebny katedry geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, 603 00 Brno


Pořadatel
Pedagogická fakulta
Katedra geografie (Pedagogická fakulta)
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/094/041/702/94041702/cirkular_aktualizovany.pdf