Univerzitní sbor uspěl na mezinárodních festivalech v Praze a Bratislavě

  • 11. prosince 2006

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity vyhrál hlavní kategorie na mezinárodních festivalech v Praze a v Bratislavě. Vítězství v kategorii smíšených sborů si přivezl z 1. ročníku Medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej hudby, který se konal 9. prosince v Bratislavě. Prvenství v hlavní kategorii získal sbor i o týden dřív v konkurenci 63 sborů z 16 světových zemí na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby, který se odehrál ve dnech 1. až 3. prosince v Praze.


Z pražského festivalu si sbor přivezl i cenu za nejlepší interpretaci skladby Petra Ebena. Mezinárodní porota, ve které ČR zastupoval např. syn světoznámého skladatele David Eben, ocenila zejména pestrou a nápaditou dramaturgii, vysoký standard pěvecké kultury a celkovou přesvědčivost interpretačního výrazu.


Pěvecký sbor Masarykovy univerzity byl založen v roce 2004. Svojí činností navazuje na dlouholeté tradice univerzitního sborového zpěvu. Členy sboru jsou studenti všech fakult MU, kteří úspěšně prošli konkurzem. Sbor je smíšený a v současnosti má přibližně 55 členů. V čele sboru stojí dirigent Michal Vajda patřící k předním českým sbormistrům mladé generace. V polovině listopadu představil veřejnosti první profilové CD, pro které natočil skladby renesančních mistrů, romantická díla, hudbu současných českých autorů a také úpravy spirituálů.


Repertoár zahrnuje klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost, ale i vokální skladby inspirované moderními žánry s možným uplatněním instrumentálních či jiných tvůrčích schopností pěvců.


Provoz Pěveckého sboru Masarykovy univerzity v Brně garantuje ve spolupráci s rektorátem MU Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty.


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.