Masarykova univerzita nabízí studium více než 750 oborů

  • 18. ledna 2007

Do více než 750 oborů v bakalářských, agisterských a doktorských programech se mohou letos hlásit uchazeči o studium na Masarykově univerzitě. V nadcházejícím akademickém roce 2007/2008 je univerzita připravena k zahájení studia nově zapsat přibližně 15 000 studentů, což je zhruba stejně jako loni. V roce 2006 obdrželi pracovníci univerzity 54 315 přihlášek ke studiu od 36 316 uchazečů.


Zcela nový obor nabízí pro akademický rok 2007/2008 přírodovědecká fakulta. Bakalářský studijní obor analytický chemik - manažer chemické laboratoře je zaměřený na tříleté vzdělání analytického chemika pro potřeby provozování a vedení chemické laboratoře.


Novinkou na filozofické fakultě je možnost studia anglického, francouzského a španělského jazyka nejen prezenční ale také kombinovanou formou, o kterou byl v minulosti značný zájem.


Modernizovanou organizací studia se může pochlubit fakulta informatiky. Zatímco v předchozím roce nabízela tři typy bakalářských studijních programů s celkem čtyřmi obory, letos mají uchazeči na výběr hned z 11 oborů. Mezi zajímavé budou jistě patřit umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka či počítačová grafika a zpracování obrazu.


Pedagogická fakulta nabízí nově v rámci studijního programu Specializace v pedagogice bakalářské studijní obory: lektorství cizího jazyka - anglický jazyk v kombinované formě a francouzský jazyk v prezenční formě. V navazujícím magisterském studijním programu studijní obor učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy v kombinované formě.


Pro studenty přírodovědecké fakulty, lékařské fakulty a fakulty sportovních studií bude příjemnou změnou možnost využití univerzitního kampusu, který univerzita staví v Brně-Bohunicích. Termín dokončení stavby univerzitního městečka za přibližně pět miliard korun pro 5000 studentů a 500 vysokoškolských pracovníků je v druhé polovině roku 2008. Na studenty ostatních fakult čekají moderní prostory v rekonstruovaných historických budovách v centru města, včetně nonstop otevřené počítačové učebny.


Nedílnou součásti studia na univerzitě je získaní jazykových znalostí na vysoké úrovni. Výuku pro nefilologické obory na všech fakultách zajišťuje Centrum jazykového vzdělávání. Zájemci o studium v zahraničí mohou vycestovat díky programu SOKRATES/ERASMUS. Výuku zahraničních studentů zajišťují programy CESP a TESOL TE.


Masarykova univerzita vychází vstříc i handicapovaným uchazečům a ve specializovaném středisku upravuje všechny testy tak, aby je byli schopni zvládnout i studenti se zrakovým či sluchovým postižením.

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info