Přihláška do kurzu Univerzity třetího věku 2012/2013

  • 14. dubna – 30. června 2012
  • Univerzitní centrum Telč

Přihlášky přijímáme od 2. 5. 2012 do 30. 6. 2012 v sekretariátu Univerzitního centra v Telči, nám. Zachariáše z Hradce 2, (2. poschodí, kancelář č. K 18) vždy:

  • v pondělí a středu od 8.00 do 11.00 hod., od 13.00 do 14.00 hod.
  • v pátek od 13.00 do 14.00 hod.


Přihlášku je také možné zaslat poštou na adresu:
Masarykova univerzita
Univerzitní centrum
náměstí Zachariáše z Hradce 2
588 56 Telč
Přihlášky jsou k dispozici v sekretariátu Univerzitního centra nebo Vám ji můžeme na vyžádání zaslat e-mailem.


Zápisné pro akademický rok 2012/2013 činí 800,- Kč. Zápisné je nutno uhradit v hotovosti v sekretariátu Univerzitního centra nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky. V opačném případě bude přihláška stornována.


Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Posluchači U3V nejsou studenty podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.


Kontaktní osoba:
Ivana Štanclová
tel.: 549 491 141
e-mail: stanclova@rect.muni.cz


Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa
Základním cílem přednáškového cyklu je seznámení posluchačů s kulturním dědictvím a péčí o něj s provázáním na další obory jako stavební dějiny, kunsthistorie, památková péče, dějiny každodennosti, ale i základy v oblastech managementu kultury, ekonomiky kultury, legislativy kultury a animaci kultury.
Absolvent přednáškového cyklu by měl dostat základní přehled v celém spektru oborových činností, tedy o výzkumu, managementu, financování a animaci kultury, edukační činnosti, ochraně a distribuci kulturních statků, se speciálním zaměřením pak pro obor stavební dějiny a památková péče.
Navrhovaný cyklus je koncipován jako 6ti semestrální, což znamená 3 bloky po 15 přednáškách (2 x 45 min). 1. ročník zahrnuje obecná témata a úvod do problematiky péče o kulturní dědictví s přihlédnutím na památkovou péči. V dalších dvou ročnících budou jednotlivé okruhy více rozebírány a rozvíjeny v návaznosti na specifika jednotlivých typologických skupin památek.


1. ročník
Úvod do péče o kulturní dědictví (Veselá)
Klasifikace kulturního dědictví – hmotné a nehmotné, základní rámec pro péči o něj, základy legislativy, systémy evidence
12. 10. 2012


Kapitoly z dějin kultury (Dryáková)
Stručné dějiny kultury s přihlédnutím na středoevropský region
26. 10. 2012


Památková péče a její principy (Vícha)
Nahlédnutí do základů oboru památková péče
2. 11. 2012


Dějiny památkové péče (Vajčner)
Vývoj principů fungování památkové péče v ČR
16. 11. 2012


Základní typologie památek (Veselá)
Kategorizace a typologie památkového fondu
30. 11. 2012


Péče o památky z hlediska mezinárodních úmluv (Vajčner)
Mezinárodní úmluvy, které byly přijaty do právního systému ČR
14. 12. 2012


Památky UNESCO (Veselá)
UNESCO a jeho fungování, 12 památek UNESCO v ČR
11. 1. 2013


Národní kulturní památky (Veselá)
Definice, kritéria výběru, související předpisy, příklady
25. 1. 2013


Hrady a zámky a jejich provoz (Karásek)
Zákulisí fungování a provozu státních hradů a zámků, animace památkových objektů
8. 2. 2013


Kde najít peníze na péči o památku? (Exnarová)
Systém financování v ČR, dotační tituly
22. 2. 2013


Co je Ústřední seznam kulturních památek? (Hájek)
Ústřední seznam kulturních památek, evidence a dokumentace kulturních památek
8. 3. 2013


Ochrana historických měst a vesnic (Karásek)
Vývoj městského urbanismu, principy územního plánování, druhy historického mapování
22. 3. 2013


Moderní architektura (Goryczková)
Moderní architektura a její vstup do historického prostředí
5. 4. 2013


Úvod do restaurování kulturních památek (Severa)
Problematika restaurování movitých a nemovitých kulturních památek, přehled různých přístupů a základní technologické postupy oboru
19. 4. 2013


Využití památek pro výchovu a vzdělávání (Veselá)
Možnosti prezentace památkových objektů pro vzdělávání všech věkových kategorií návštěvníků
3. 5. 2013


Přednášející:
Ing. arch. Naďa Goryczková (Národní památkový ústav, ústřední pracoviště)
PhDr. Kateřina Dryáková
Mgr. Bc. Tomáš Vícha (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči)
Mgr. Jiří Vajčner, PhD. (Ministerstvo kultury ČR)
Ing. Michaela Exnarová (Ministerstvo kultury ČR)
Ing. Libor Karásek (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči)
Mgr. Petr Severa (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči)
PhDr. Pavel Hájek (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Č. Budějovicích)
PhDr. Martina Veselá (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info