Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky

 • 14. dubna 2004

Na Masarykově univerzitě v Brně studuje v akademickém roce 2003/04 celkem 38 nevidomých a těžce zrakově postižených osob a 10 neslyšících a těžce sluchově postižených studentů. Univerzita od r. 2000 organizuje pro zdravotně postižené přijímací zkoušku tak, aby s využitím informačních technologií a alternativních komunikačních a percepčních metod mohli splnit standardní písemný přijímací test.


V rámci přijímacího řízení na rok 2004/05 si podalo 71 fyzicky těžce postižených osob (osoby se změněnou pracovní schopností nebo držitelé průkazu ZTP) celkem 119 přihlášek ke studiu, v nichž požádali o přijímací zkoušku se specifickým způsobem komunikace. Zájem této skupiny uchazečů o přijetí na jednotlivé fakulty MU je následující:

 • Fakulta sociálních studií: 25 přihlášek,
 • Pedagogická fakulta: 23 přihlášek,
 • Filozofická fakulta: 22 přihlášek,
 • Ekonomicko-správní fakulta: 15 přihlášek,
 • Právnická fakulta: 14 přihlášek,
 • Fakulta informatiky: 12 přihlášek,
 • Fakulta sportovních studií: 4 přihlášky,
 • Lékařská fakulta: 4 přihlášky.


Z hlediska typu postižení jde o 18 sluchově těžce postižených, 24 zrakově postižených, ostatní uchazeči jsou postižení pohybově, kombinovaně nebo jiným typem handicapu. Zhruba jedna třetina uchazečů se přihlásila k přípravným kurzům, které Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky organizuje. Přijímací test bude Masarykova univerzita těmto uchazečům zadávat v následujících provedeních:

 • varianta pro nevidomé pracující elektronicky hmatem,
 • varianta pro nevidomé pracující na papíře hmatem,
 • varianta pro nevidomé pracující elektronicky primárně hlasem,
 • varianta pro slabozraké pracující s elektronickou lupou,
 • varianta pro slabozraké pracující elektronicky se zvětšením písma,
 • varianta pro slabozraké pracující na papíře se zvětšením písma,
 • varianta pro neslyšící komunikující bilingvně nebo totálně,
 • varianta pro neslyšící a nedoslýchavé komunikující orálně,
 • varianta pro jinak handicapované pracující elektronicky,
 • varianta pro jinak handicapované pracující na papíře.


Ve srovnání s přijímacím řízením loňského roku jde o téměř dvojnásobný počet (tehdy podalo 34 osob 59 přihlášek ke studiu).


Kontakt:
PhDr. Petr Peňáz
tel.: 549 491 105, 732 873 082
e-mail: penaz@fi.muni.cz
URL: http://www.teiresias.muni.cz

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info