Projekt COMPACT končí, nové a inovované kurzy absolvovalo více než 10 tisíc studentů

  • 1. – 24. květen 2012
  • Centrum jazykového vzdělávání

Tříletý projekt COMPACT - Kompetence v jazykovém vzdělávání na Masarykově univerzitě končí 18. května 2012. Výsledky projektu shrnuje tisková zpráva:V polovině května 2012 končí tříletý projekt COMPACT (Kompetence v jazykovém vzdělávání), jehož hlavním cílem bylo zmodernizovat a zároveň standardizovat odbornou jazykovou přípravu na Masarykově univerzitě a více propojit vysokoškolskou jazykovou přípravu s praxí. V rámci projektu Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity vzniklo 99 nových a inovovaných kurzů v šesti jazycích - angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština a latina (72 odborných jazykových kurzů a 27 soft skills kurzů). Absolvovalo je 10 553 osob, přičemž 823 certifikáty byly uděleny úspěšným absolventům kurzů soft skills, a to jak z řad studentů, tak zaměstnanců Masarykovy univerzity. Celkem 12876 studentů prošlo testováním. Nově vznikla virtuální jazyková studovna, která má v současnosti více než 1100 registrovaných uživatelů. „Tato čísla jsou velice pozitivní a můžeme z nich mít upřímnou radost, nejen proto, že se nám podařilo dosáhnout stanovených monitorovacích ukazatelů, ale hlavně proto, že projekt naplnil své cíle, byl smysluplný a přinesl užitek jak studentům, tak zaměstnancům Masarykovy univerzity,“ říká Boris Janča, hlavní manažer projektu COMPACT.
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podílel se na něm velký tým, zahrnující vyučující jazyků ze všech fakult Masarykovy univerzity i další externí odborníky. Partnerem projektu COMPACT byla společnost People Management Forum (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů), která sdružuje personalisty a zástupce firem z celé České republiky. Členové PMF do projektu přinesli své zkušenosti s řízením lidí v podnicích, účastnili se odborných seminářů a konferencí a především poskytli písemnou i osobní zpětnou vazbu autorům kurzů soft skills. „Pro PMF bylo hodnocení kurzů soft skills v cizích jazycích zajímavou příležitostí, jak propojit odborníky z praxe s lektory a umožnit jim tak vzájemný dialog nejenom k obsahům kurzů a jejich zaměření z hlediska uplatnitelnosti poznatků v praxi, ale k mnoha dalším oblastem,“ říká Zita Lara, ředitelka PMF.


Na projekt COMPACT bezprostředně naváže nový projekt IMPACT, který se zaměřuje jak na kvalitativní zlepšení jazykových kompetencí studentů Masarykovy univerzity, tak nově na podporu vzdělávání učitelů cizích jazyků a metodiků, kteří pracují na vysokých školách v celé České republice. Druhou novou oblastí je jazyková a metodická podpora pedagogů, kteří vyučují svůj obor v angličtině. „Samozřejmě budeme pokračovat také v rozvoji nových kurzů a inovaci stávajících kurzů, ve standardizaci testování a v práci s moderními technologiemi. V IMPACTu máme rovněž více partnerů,“ říká Hana Reichová, hlavní vedoucí obou projektů a ředitelka CJV MU. „Univerzitní pracoviště v Liberci a v Hradci Králové budou spolupracovat hlavně při inovacích kurzů a testování, při organizování seminářů a vzdělávání učitelů. Další partner, který nám bude zprostředkovávat a umožňovat lepší propojení se všemi jazykovými pracovišti na vysokých školách v České republice, je profesní organizace jazykových center CASAJC, dodává Hana Reichová.“
V Brně dne 10. 5. 2012


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info