Na Pedagogické fakultě MU začala stavba nové multifunkční budovy

  • 9. července 2012

V areálu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (MU) dnes stavební firma zahájila demoliční a odklízecí práce původního objektu ve dvorním traktu v ulici Poříčí 31. Na jeho místě vyroste do konce roku 2014 nová pětipatrová budova s knihovnou, zázemím pro výuku i práci vědeckých týmů. Stavbu, která je součástí projektu Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS) se firma GEMO OLOMOUC zavázala realizovat za 90,3 milionů korun bez DPH.

„Do běžného provozu fakulty stavba nijak výrazně nezasáhne, narušen nebude ani provoz sportovišť uvnitř areálu. Drobné omezení se bude týkat parkování zaměstnanců a volného pohybu studentů v dvorním traktu budovy v ulici Poříčí 31,“ řekl tajemník fakulty Petr Štika.


Stavbou budovy získá fakulta téměř 3890 metrů čtverečních nových ploch, z toho 689 metrů čtverečních pro činnost vědeckých institutů, seminární místnosti pro kolektivní práci doktorandů, jejich pracovny i pracovní zázemí pro vědecké týmy. Objekt bude sloužit pětici výzkumných institutů, které se zaměřují na výzkum v oblasti školního vzdělávání, inkluzivního vzdělávání, vztahu školy a zdraví, sociálního rozvoje osobnosti a multikulturní výchovy a pedagogického vývoje a inovací. Součástí budou laboratoře pro výzkum a vývoj s využitím audiovizuálních výukových opor.


První tři patra budovy budou určena pro provoz nového informačního a studijního centra. Celková kapacita knihovny se zvýší ze stávajících 660 na 1874 metrů čtverečních a přibude 132 studijních míst. Nebude chybět ani počítačová studovna a zasedací místnosti určené pro víceúčelový provoz.


Projekt CVIDOS s celkovými náklady více než 283 milionů korun bude z 85 % financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci čtvrté prioritní osy, určené na dobudování chybějící infrastruktury vysokých škol.


Cílem projektu je zajistit pro fakultu chybějící prostory pro vědeckou výchovu a práci mladých a perspektivních akademiků, zejména v doktorských studijních programech. Současně bylo nutné vyřešit i potřebu nahradit stávající knihovnu moderním informačním a studijním centrem, které by integrovalo tištěné a elektronické zdroje a s nimi související služby s různými formami výuky a samostudia.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info