České děti patří v Evropě k nejohroženějším riziky internetu. Umí jim ale čelit

  • 11. července 2012

Česká republika je po Estonsku druhá z 25 zemí Evropy, kde jsou děti a dospívající nejvíce vystaveni riziku sledování sexuálně explicitních materiálů na internetu, ať už chtěnému nebo nechtěnému. Vyplývá to z jednoho ze závěrů expertizy projektu EU Kids Online, který sledoval 25 tisíc uživatelů internetu ve věku od 9 do 16 let. V rámci České republiky se výzkum realizuje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.


Zatímco v Česku mělo zkušenost se sledováním pornografie na internetu 29 % mladých uživatelů internetu, v Německu, kde děti a dospívající sledují sexuálně explicitní materiály nejméně, mělo tuto zkušenost pouze 5 % z nich.


„Celkově se ukazuje, že české děti a dospívající vykazují – podobně jako jejich vrstevníci ze Švédska a Estonska – poměrně liberální a intenzivní přístup k internetu, který je vystavuje potenciálně vyšším rizikům třeba z hlediska sledování pornografie. Na druhou stranu vyčnívají ve schopnostech internet užívat a rizikům čelit,“ uvedl David Šmahel z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, vedoucí výzkumného týmu zapojeného do projektu.


Co se týče digitální gramotnosti, jsou totiž české děti a dospívající nadprůměrně vzdělaní v rámci zkoumaných evropských zemí. V pomyslném žebříčku se umístili na pátém místě za Finskem, Slovinskem, Holandskem a Estonskem.
Podle výzkumu však obecně v Evropě příliš nefungují online nástroje pro pomoc dětem ohroženým na internetu. Pouze jedno z deseti evropských dětí, kterým bylo na internetu ublíženo, nahlásilo tuto skutečnost pomocí k tomu určeného online nástroje.


Zároveň se také ukázalo, že pouze dvě třetiny dětí, které nahlásily závadný obsah nebo nevhodné chování ostatních uživatelů, jako je kyberšikana nebo posílání zpráv se sexuálním obsahem, považovaly pomocnou odezvu za užitečnou.


Podrobnosti o výzkumu na webové adrese http://eukidsonline.net


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info